Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
VIA (do 31.12.2020)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
W kwietniu 2020 r. odnotowano spadek o76,3% liczby rejestracji nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej* w porownaniu rok do roku.

Pierwszy pełny miesiąc z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, przyniósł najgłębszy miesięczny spadek popytu na samochody od kiedy monitorujemy to zjawisko. Większość salonów sprzedaży w UE była zamknięta przez cały miesiąc i liczba sprzedanych samochodów zmniejszyła się od 11 143 046 sztuk w kwietniu 2019 r. do 270 682 sztuk w ostatnim miesiącu. Na każdym z 27 rynków UE odnotowano w kwietniu br. dwucyfrowe spadki, ale Włochy i Hiszpania doświadczyły największych strat, przy spadku liczby rejestracji samochodów odpowiednio o 97,6% i 96,5%. Na pozostałych głównych rynkach w kwietniu, popyt zmniejszył się w Niemczech o 61,1%, podczas gdy we Francji o 88,8%.

Od stycznia do kwietnia 2020 r. popyt w UE na nowe samochody osobowe skurczył się o 38,5% ze względu na negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wyniki w marcu i kwietniu. Do tej pory w br. liczba rejestracji spadła o połowę na trzech z czterech kluczowych rynków UE: we Włoszech -50,7%, w Hiszpanii -48,9% i Francji -48,0%. W Niemczech w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2020 r., popyt był niższy o 31,0% .

* Unia Europejska odnosi się do nowego składu z 27 państw członkowskich (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii). Dane historyczne zostały ponownie przeliczone w celu dostosowania do nowego składu UE-27 i porównania rok do roku.

Dane dla Malty są niedostępne w ujęciu miesięcznym.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Trojan Manufacturing (UK) Ltd
Plasma Point Polska
SIROPOL Sp. z o. o.
Geo Globe Polska Sp z o.o.
MX norm Sp. z o.o.
Myzer Sp. z o.o.