Tool-Shop 2019
Georg Utz (do 31 grudnia 2019)
Stokvis Tapes (do 8 styczeń 2020)
MotoSolutions do 22.11
VIA (do 31 grudnia 2019 r.)
MTM 12 MC od uruchomienia
TUV SUD (do 30 listopada 2019 r.)
ITA do 31.01.2020
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020

Inżynier ds. rozwoju narzędzi/ Tooling Engineer

Inżynier ds. rozwoju narzędzi/ Tooling Engineer

Opis

Jesteśmy największym przetwórcą polistyrenu na świecie. Projektujemy i wdrażamy do masowej produkcji indywidualne rozwiązania dla najważniejszych branż przemysłowych: sektora AGD RTV, samochodowego, spożywczego i budowlanego. Dostarczamy izolacji, opakowań i kształtek z materiałów spienialnych EPS i EPP oraz elementów plastikowych wykonanych metodą wtrysku termoplastycznego.

Inżynier ds. rozwoju narzędzi/ Tooling Engineer

miejsce pracy: Żyrardów (okolice Warszawy) bądź Nowa Wieś WrocławskaWymagania:

 • Masz już wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki to: mechanika, automatyka
  lub pokrewne.
 • Zdobyłaś/eś doświadczenie przez min. 5 lata na stanowiskach inżynier procesu lub/i inżynier
  ds. narzędzi wtryskowych.
 • Płynnie posługujesz się oprogramowaniem CAD 3D (typu Siemens NX, Catia, Creo).
 • Znasz język angielski przynajmniej w stopniu umożliwiającym komunikację.


Obowiązki:

 • Odpowiedzialność za opracowywanie głównych założeń technicznych w procesie wyceny nowych produktów - wtrysk tworzyw termoplastycznych.
 • Ofertowanie form wtryskowych o różnym stopniu złożoności oraz rozwój i ocena ich konstrukcji.
 • Określanie Studium Wykonalności (Feasibility Study).
 • Analiza ryzyka.
 • Wsparcie i współpraca we wdrażaniu nowych produktów w fabryce we Wrocławiu.
 • Wsparcie działu sprzedaży w kontaktach z klientami w zakresie doradztwa technicznego.


Oferujemy:

 • Konkurencyjne stałe wynagrodzenie.
 • Plan zatrudnienia: po okresie próbnym zaproponujemy umowę o pracę na czas nieokreślony.
 • Szeroki pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna w Medicover, karta Multisport (z opcją rodzinną), grupowe ubezpieczenie na życie, miejsce prakingowe, dofinansowanie nauki języków obcych, elastyczny czas pracy.
 • Bogaty pakiet rekreacyjno-kulturalny (konkursy dla dzieci, paczki świąteczne, bilety na wydarzenia kulturalne, rywalizacje sportowe, imprezy integracyjne).
 • Kompleksowe szkolenia wdrożeniowe i narzędzia do pracy, w tym: smartphone, laptop, oprogramowanie CAD 3D (Siemens NX, Catia, Creo, Moldflow).

 Aplikuj

                                                                                                                         
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli zgody dla potrzeb rekrutacji

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Schüle Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 58-160 Świebodzice.
2) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3) Kontakt z Administratorem pod numerem telefonu: +48 (0) 74 662 25 27 lub adresem e-mailowym, który znajduje się na stronie internetowej www.schuele.pl w opcji Polityka Prywatności.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji
6) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych z wyjątkiem centrali firmy.
8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej niż przez 3 lata wyznaczony przez administratora.
9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11) W oparciu o Pani/ Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/ Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
Paks'D Sp. z o.o.
 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
P.P.H.U. Rego Sp. z o.o.
MOCAP