Manutan
Stokvis Tapes
Sandvik
VIA
Aalberts
Gotec
15 czerwca 2022 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od ZE PAK SA) zawarł umowę z Mostostal Puławy S.A. na realizację zadania pn. „Budowa zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi, wraz z biurowcem i infrastrukturą towarzyszącą”.

Przedmiotem mowy jest realizacja ww. zadania w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na terenie objętym pozwoleniem na budowę w Świdniku (woj. lubelskim).

Zgodnie z zapisami umowy, wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę 72,7 mln złotych netto i zostanie rozliczone w dwóch transzach – za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie kompletnych robót budowlanych i wykończeniowych.

Termin zakończenia realizacji robót budowlanych wyznaczony jest na 30 czerwca 2023 rok.

Pod koniec maja br. Grupy Polsat Plus i ZE PAK  zaprezentowały polski autobus wodorowy. NesoBus ma 12 m długości i zasięg około 450 km. Plany zakładają produkcję ponad 100 autobusów rocznie.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Protomatic Sp. z o.o.
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
Fromm Poland Sp. z o.o.
Alucrom Sp. z o.o.