Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
VIA (do 31.12.2020)
Testo (do 6 kwietnia 2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)

Auditor procesu wg VDA 6.3

Auditor procesu wg VDA 6.3

Informacje dodatkowe

Data 2020-01-20 - 2020-01-22
Liczba dni 3 dni
Miejsce Kraków
Grupa docelowa ​Szkolenie jest adresowane głównie do osób, które nie mają jeszcze uprawnień audytora, a mają uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u dostawców materiałów i usług według VDA 6.3:

 • Osoby, które chcą/mają poznać zasady audytów w/g zaleceń podręcznika VDA 6.3.
 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych w firmie produkcyjnej.
 • Kandydaci na Audytorów u dostawców materiałów i usług w firmie produkcyjnej.
 • Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty u dostawców, PPAP od dostawców.
 • Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań IATF 16949 - posiadający klientów niemieckich.
 • Audytorzy wewnętrzni ISO 9001 i IATF 16949 - realizujący audyty systemu i procesów produkcyjnych.
 • Szefowie projektów.
 • Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g IATF 16949.
 • Pracownicy Działów Jakości.
 • Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji.
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję.
Program ​Dzień pierwszy:

1. Specyfika wymagań IATF/VDA w branży motoryzacyjnej.
2. Główne wymagania:

Podejście Procesowe,
Ciągłe Doskonalenie,
PDCA.
3. Porównanie specyfiki audytów:

wewnętrznych,
u dostawców,
3 strony,
systemu,
procesów produkcyjnych,
wyrobów,
dla usługodawców,
podobieństwa i różnice w kontekście VDA 6.3.
4. Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży Automotive powoływanych przez podręcznik VDA 6.3:

specyfikacja IATF 16 949,
standardy,
normy,
podręczniki AIAG i VDA_RGA,
narzędzia jakości Core Tools,
wymagania klientów,
dobre praktyki.
Przegląd i omówienie najważniejszych zasad.
5. Model Żółwia – podejście procesowe, analiza ryzyka wg modelu zółwia.
6. Cykl życia produktu wg VDA.
7. Specyficzne wymagania klienta (CSR, VDA) w realizacji audytu procesu.
8. Planowanie audytów VDA 6.3 z podejściem procesowym.
9. Analiza Potencjałów (u dostawców) i audytów wewnętrznych. Omówienie zasad, dobrych praktyk, ćwiczenia w grupach.
10. Omówienie procesów do audytowania w/g VDA 6.3 (P1-P7) oraz zasady korzystania z Katalogu Pytań.
11. Q&A - pytania i odpowiedzi.

Dzień drugi:

1. Omówienie formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3.
2. Omówienie ogólnych zasad przeprowadzania audytu, zadawania pytań, gromadzenia dowodów, spisywania spostrzeżeń.
3. Planowanie audytu VDA 6.3:

u nowego dostawcy- na zasadzie Analizy Potencjałów,
projektowania i przygotowania produkcji (APQP, PPAP; P2-P4),
procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (P5-P7).
4. Omówienie zasad, wykorzystanie katalogu pytań, przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań - ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera.
5. Kompetencje auditorów wg wymagań normy VDA (audytor wewnętrzny, audytor u dostawcy, audytor trzeciej strony).
6. Techniki audyotowania – kompetencje miękkie audytorów w procesie audytowania.
7. Przeprowadzenie audytów szkoleniowych - symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu. Analizy przypadków.
8. Omówienie wyników audytów szkoleniowych - spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie. Zasady realizacji oceny według VDA 6.3.
9. Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie.
10. Zasady audytowania dostawców usług: katalog pytań i zasady oceny.
11. Q&A -pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia.

Dzień trzeci:

Szkolenie kończy sie dwuczęściowym egzaminem:

egzamin pisemny – 3 godziny
egzamin ustny ( analiza przypadku) – 3 godziny
Kryteria wg których prowadzone jest szkolenie:

VDA 6 [Audytowanie - podstawy v.2 - 2009r.],
VDA 6.3 [Audyt procesu - APQP/PPAP+produkcja seryjna+serwis], w oparciu najnowszą wersję v.3 z grudnia 2016r.,
Podręczniki Core Tools - AIAG (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC, MSA - aktualne, ostatnie wydania),
IATF 16949:2016,
ISO 19011: 2011.
Korzyści dla uczestnika
 • Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców.
 • Umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami - wyboru i zatwierdzania dostawców.
 • Przygotowanie firmy do audytów w/g wymagań klientów niemieckich ze strefy VDA w/g VDA 6.3.
 • Przygotowanie firmy do audytów klientów, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów.
 • Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw - dla pracowników różnych działów.
Koszt za osobę 2.250 PLN + 23 proc. VAT
Cena zawiera
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny.

 

Więcej: https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/audytor-procesu-wg-vda-63

Organizator TQMsoft Sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel: 12 376 00 19
e-mail: szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu
www.tqmsoft.eu

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ecocolor sp. z o.o. KTL-kataforeza
SHOT BLASTING Sp. z o.o.
Paks'D Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.
Galwan Sp. z o.o.
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.