Tool-Shop 2019
MotoSolutions do 22.11
VIA (do 31 grudnia 2019 r.)
Georg Utz (do 31 grudnia 2019)
MTM 12 MC od uruchomienia
TUV SUD (do 30 listopada 2019 r.)
ITA do 31.01.2020
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020

Relacje z klientem - doskonalenie umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych

Relacje z klientem - doskonalenie umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych

Informacje dodatkowe

Data 2019-09-12 - 2019-09-13
Liczba dni 2
Miejsce Kraków
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są przedstawiciele działów:

 • sprzedaży,
 • zakupów
 • obsługi klienta,
 • każdy w przedsiębiorstwie zainteresowany aspektem negocjacji.
Program I. Negocjator i jego kompetencje osobiste:

1. Style myślenia a style komunikowania – kształtowanie kompetencji komunikacyjnych.
2. Reguły wywierania wpływu społecznego zarówno na etapie planowania jak i prowadzenia negocjacji.
3.Język Perswazji w procesie negocjacji.
4.Typy zachowań rozmówców w procesie porozumiewania się, wywierania wpływu, prowadzenia negocjacji.
5.Obrona przed manipulacją.

II. Proces negocjacyjny:

1. Negocjacje jako narzędzie wykonawcze.
2. Kluczowe zagadnienia negocjacyjne.
3. Główne schematy negocjacyjne.
4. Zarządzanie konfliktem - style reagowania.
5. Negocjacje, mediacje, arbitraż, polemika, rozmowa – metody radzenia sobie w kryzysie.
6. Charakterystyka sytuacji negocjacyjnych.
7. Cele i strategie w negocjacjach.
8. Scenariusze negocjacyjne.
9. Techniki negocjacyjne:

Techniki na otwarcie procesu.
Techniki w trakcie.
Techniki zamknięcia.


III. Negocjacje w praktyce:

1. Praktyczne wykorzystanie pozyskanych kompetencji negocjacyjnych.
2. Symulacje.
3. Gry negocjacyjne.

Ćwiczenia:
Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości sytuacji zostaje analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,
d) dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne,
e) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia,
f) odgrywanie ról, czyli praca z kamerą służąca analizie własnych zachowań, umożliwiająca odroczoną w czasie ocenę, wpływającą na wyższy poziom obiektywizmu oraz racjonalnej oceny bez udziału emocji,
g) analizy video, wykorzystane w trakcie etiud trenerskich, które pozwalają na fragmentaryzację zapisu, umożliwiającą szczegółową analizę zachowań, poczynionych działań oraz dokonanych wyborów.
Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie:

 • sformułować efektywne i motywujące cele i zadania negocjacyjne;
 • dokonać właściwego wyboru stylu negocjacyjnego w zależności od typów zachowań społecznych drugiej strony;
 • umiejętnie diagnozować interesy, potrzeby i motywację partnerów w negocjacjach;
 • efektywnie przeprowadzić proces negocjacji wg właściwej struktury;
 • skuteczniej rozpoznawać i radzić sobie z grami i manipulacjami partnerów/klientów w procesie negocjacji;
 • efektywniej rozróżniać, przygotowywać i prowadzić poszczególne etapy procesu negocjacji;
 • zastosować w praktyce idee negocjacji jako podstawowej metody budowania długofalowej i satysfakcjonującej współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.
Koszt za osobę 1.450 PLN + 23 proc. VAT
Cena zawiera
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny.

Więcej informacji na https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/relacje-z-klientem-doskonalenie-umiejetnosci-negocjacyjnych-i-sprzedazowych

Organizator TQMsoft Sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel: 12 376 00 19
e-mail: szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu
www.tqmsoft.eu

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

A. Berger Polska Sp. z o. o.
Paks'D Sp. z o.o.
 bekuplast S.A.
LUQAM Sp. z o.o Sp. k.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.