Georg Utz (do 31 grudnia 2019)
Stokvis Tapes (do 8 styczeń 2020)
MotoSolutions do 27.11
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020
VIA (do 31 grudnia 2019 r.)
MTM (do 10. stycznia 2020)
ITA do 31.01.2020
TUV SUD (do 30 listopada 2019 r.)

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis

Informacje dodatkowe

Liczba dni 2 dni
Gdzie W siedzibie klienta
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich stanowisk, zainteresowanych udziałem w procesach rozwiązywania problemów, niezależnie od typu przedsiębiorstwa/instytucji czy branży w której działa. W szczególności szkolenie dedykowane jest:

 • Kierownikom wszystkich szczebli zarządzania.
 • Specjalistom ds.: badań i rozwoju, jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki.
 • Liderom zespołów.
 • Członkom zespołów analizujących problemy (w tym kół jakości).
 • Uczestnikom zespołów projektowych.
Program 1. Problem w organizacji (istota i rodzaje problemów).
2. Pojęcie i znaczenie przyczyny źródłowej problemu.
3. Zespołowe podejście do analizy problemów i jego znaczenie w procesie RCA.
4. Przygotowanie do procesu RCA:
 • Źródła informacji o problemie.
 • Techniki zbierania informacji charakteryzujących problem (arkusz kontrolny, histogram, zasady czytania kart kontrolnych, schemat blokowy jako źródło informacji o procesie, w którym pojawił się problem).
 • Zasady i metody formułowania problemu i charakterystyki tła problemu (np. 5W&2H, analiza „is-is not”, SMART).
5. Realizacja RCA – etap zasadniczy.
 • Opracowanie listy potencjalnych przyczyn problemów (wykorzystanie różnych odmian burzy mózgów, np. trigger method, Philips 623, meta plan w oparciu o dane zebrane w fazie przygotowania do RCA).
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemu (zastosowanie wykresu Ishikawy i diagramu Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych (metody: klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Weryfikacja przyczyn źródłowych problemu (źródła weryfikacji, zasady weryfikacji, wykres rozrzutu).
6. Wykorzystanie wyników RCA – etap kończący (opracowanie rozwiązań z wykorzystaniem burzy mózgów, uszczegółowianie rozwiązań z zastosowaniem PDPC, planowanie wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem action planu).
7. Metody i techniki powiązane z RCA:
 • FMEA jako metoda przewidywania problemów i ich przyczyn.
 • Analiza błędów ludzkich HERCA jako metoda identyfikacji źródeł błędów ludzkich.
 • Poka Yoke – wykorzystanie praktyczne wiedzy o przyczynach źródłowych.

II dzień - warsztaty

Cały dzień szkoleniowy poświęcony zostanie realizacji RCA przez zespoły utworzone spośród uczestników szkolenia dla konkretnych „firmowych” problemów. Celem tego dnia jest nie tylko przećwiczenie narzędzi ale też pokazanie możliwości zastosowania RCA oraz jej wyników dla konkretnych przykładów z życia przedsiębiorstwa.

Ćwiczenia:

 • Ćwiczenia w grupach – analizy przypadków: RCA dla konkretnych problemów. W tym:
 • Wykorzystanie założeń analizy 5W&2H do analizy tła problemu/
 • Wykorzystanie flowchartu do analizy procesu/procesów, w których powstał problem/
 • W oparciu o dane z wcześniejszych 2 ćwiczeń opracowanie najszerszej możliwej listy potencjalnych przyczyn problemu (z wykorzystaniem założeń burzy mózgów)/
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemuz wykorzystaniem poznanych narzędzi (ishikawa, Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych problemu z wykorzystaniem poznanych technik (wersja klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Opracowanie metod weryfikacji zidentyfikowanych we wcześniejszym ćwiczeniu przyczyn źródłowych.
 • Opcjonalnie: opracowanie rozwiązań dla przyczyn źródłowych i przygotowanie procesu ich wdrożenia (PDPC, action plan).
Korzyści dla uczestnika Uczestnik nauczy się:
 • Systematycznego podejścia do rozwiązywania problemów jakościowych.
 • Poprawnego definiowania problemu.
 • Zespołowego podejścia do wielopłaszczyznowej analizy przyczyn problemu.
 • Poprawnego dochodzenia do praprzyczyn problemów dzięki zastosowaniu szerokiego zbioru narzędzi wspomagających.
 • Zasad unikania błędów popełnianych w procesie analizy problemu i jego przyczyn.
 • Zasad i narzędzi wykorzystania wyników analizy przyczyn źródłowych problemu.
Cena zawiera
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,


Więcej informacji na https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/analiza-przyczyn-zrodlowych-root-cause-analysis 

Organizator TQMsoft Sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel: 12 376 00 19
e-mail: szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu
www.tqmsoft.eu

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.
Guhring sp. z o.o.
Georg Utz Sp. z o.o.
MOCAP
SIROPOL Sp. z o. o.
 A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o.o.