Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
VIA (do 31.12.2020)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)

Efektywne rozwiązywanie problemów - effective problem solving - cqi-20

Efektywne rozwiązywanie problemów - effective problem solving - cqi-20

Informacje dodatkowe

Liczba dni 2 dni
Gdzie W siedzibie klienta
Grupa docelowa
 • właściciele projektów,
 • zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie)

Program 1. Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom.
2. Odpowiedzialność za działania w zakresie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji.
3. Kierowanie organizacją i planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów.
4. Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu:
 • identyfikacja problemu,
 • proces korekty,
 • analiza rodzaju wady,
 • analiza przyczyny źródłowej,
 • działania korygujące,
 • działania zapobiegawcze.
5. Prawidłowa aplikacja narzędzi rozwiązywania problemów z wykorzystaniem matrycy (narzędzie / faza procesu).
6. Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów:
 • Diagram Ishikawy,
 • diagram koncentracji,
 • matryca decyzji,
 • statystyczny opis populacji,
 • Error-Proofing / Mistake Proofing,
 • Flow Chart,
 • analiza Multi-Vari,
 • przenoszenie działań na podobne wyroby i/lub procesy,
 • projektowanie wyrobu/procesu odporne na zmienność – Taguchi,
 • Wykres Pareto,
 • karty przebiegu / kontrolne,
 • wykres korelacji,
 • histogram.
7. Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania:
 • problemu (5W/2H, arkusz kontrolny, histogram, analiza Multi-Vari, Jest/Nie Jest, diagram koncentracji),
 • korekty (MSA, Containment Worksheet - plan korekty),
 • wady (FMEA, plan kontroli),
 • przyczyny źródłowej (5Why-EOS Escape/Occurence/ Systemic, Diagram Ishikawy, najlepsze z najlepszych BOB, najgorsze z najgorszych WOW, diagram koncentracji, TRIZ),
 • działań korygujących (Error-Proofing, plan kontroli procesu, Lessons Learned),
 • działań zapobiegawczych (Action Plan & Review Data).
8. Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing.

Ćwiczenia:

 • Listy kontrolne do faz procesu rozwiązywania problem.
 • Analiza Jest / Nie Jest.
 • Technika zastosowania metody 5 Why – EOS.
 • Technika zastosowania Diagram Ishikawy.
 • Implementacja analizy Multi-Vari.
 • Zastosowanie Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing w wyrobie / procesie produkcyjnym.
 • Przeszkody na drodze do skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Raportowanie procesu skutecznego rozwiązywania problemów.
Korzyści dla uczestnika Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:
 • Przekładać kulturę organizacji na proces skutecznego rozwiązywania problemów z przypisaniem do faz PDCA.
 • Przypisywać odpowiedzialność za proces skutecznego rozwiązywania problemów za pomocą narzędzia RASIC (odpowiedzialny, akceptuje, wspiera, jest informowany, konsultuje).
 • Realizować na swoim poziomie zarządzania proces skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Pozna podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów.
 • Realizować metody 5 Why- EOS, Diagram Ishikawy, Analiza Multi-Vari.
 • Przeciwdziałać aby problem nie dostał się do procesu produkcji i klientów.

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:
 • Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących.
 • Czym różnią się narzędzia problem solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why-EOS, Multi-Vari, wykres korelacji.
 • Jak mierzyć efektywność podejmowanych działań?
 • Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned).
Cena zawiera
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,

Więcej informacji na https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/efektywne-rozwiazywanie-problemow-effective-problem-solving-cqi-20

Organizator TQMsoft Sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel: 12 376 00 19
e-mail: szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu
www.tqmsoft.eu

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Paks'D Sp. z o.o.
3M Poland Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
GABEC
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.