Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
VIA (do 31.12.2020)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem CORE Tools

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem CORE Tools

Informacje dodatkowe

Liczba dni 3 dni
Grupa docelowa
 • szefowie projektów, przedstawiciele klientów,
 • Pełnomocnicy Zarządu ds. Jakości,
 • szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,
 • konstruktorzy, technolodzy,
 • pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,
 • audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).
Program 1. Problem w organizacji (istota i rodzaje problemów).
2. Pojęcie i znaczenie przyczyny źródłowej problemu.
3. Zespołowe podejście do analizy problemów i jego znaczenie w procesie RCA.
4. Przygotowanie do procesu RCA:
 • Źródła informacji o problemie.
 • Techniki zbierania informacji charakteryzujących problem (arkusz kontrolny, histogram, zasady czytania kart kontrolnych, schemat blokowy jako źródło informacji o procesie, w którym pojawił się problem).
 • Zasady i metody formułowania problemu i charakterystyki tła problemu (np. 5W&2H, analiza „is-is not”, SMART).
5. Realizacja RCA – etap zasadniczy.
 • Opracowanie listy potencjalnych przyczyn problemów (wykorzystanie różnych odmian burzy mózgów, np. trigger method, Philips 623, meta plan w oparciu o dane zebrane w fazie przygotowania do RCA).
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemu (zastosowanie wykresu Ishikawy i diagramu Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych (metody: klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Weryfikacja przyczyn źródłowych problemu (źródła weryfikacji, zasady weryfikacji, wykres rozrzutu).
6. Wykorzystanie wyników RCA – etap kończący (opracowanie rozwiązań z wykorzystaniem burzy mózgów, uszczegółowianie rozwiązań z zastosowaniem PDPC, planowanie wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem action planu).
7. Metody i techniki powiązane z RCA:
 • FMEA jako metoda przewidywania problemów i ich przyczyn.
 • Analiza błędów ludzkich HERCA jako metoda identyfikacji źródeł błędów ludzkich.
 • Poka Yoke – wykorzystanie praktyczne wiedzy o przyczynach źródłowych.

II dzień - warsztaty

Cały dzień szkoleniowy poświęcony zostanie realizacji RCA przez zespoły utworzone spośród uczestników szkolenia dla konkretnych „firmowych” problemów. Celem tego dnia jest nie tylko przećwiczenie narzędzi ale też pokazanie możliwości zastosowania RCA oraz jej wyników dla konkretnych przykładów z życia przedsiębiorstwa.

Ćwiczenia:

 • Ćwiczenia w grupach – analizy przypadków: RCA dla konkretnych problemów. W tym:
 • Wykorzystanie założeń analizy 5W&2H do analizy tła problemu/
 • Wykorzystanie flowchartu do analizy procesu/procesów, w których powstał problem/
 • W oparciu o dane z wcześniejszych 2 ćwiczeń opracowanie najszerszej możliwej listy potencjalnych przyczyn problemu (z wykorzystaniem założeń burzy mózgów)/
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemuz wykorzystaniem poznanych narzędzi (ishikawa, Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych problemu z wykorzystaniem poznanych technik (wersja klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Opracowanie metod weryfikacji zidentyfikowanych we wcześniejszym ćwiczeniu przyczyn źródłowych.
 • Opcjonalnie: opracowanie rozwiązań dla przyczyn źródłowych i przygotowanie procesu ich wdrożenia (PDPC, action plan).
Korzyści dla uczestnika
 • nabycie umiejętności sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z nowoczesnymi zasadami wg światowych standardów,
 • poznanie wymaganych technik i narzędzi,
 • właściwa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta przy wdrażaniu nowych projektów,
 • poznanie zasad kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów jak usług – zgodnie z zasadami APQP i VDA oraz zatwierdzania PPAP,
 • nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP.
 • przygotowanie do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej,
 • uzyskanie wiedzy pomocnej przy ustalaniu zasad postępowania w zakresie sprzętu kontrolno-pomiarowego i pomiarów (m.in.: czy podjąć decyzję o wzorcowaniu we własnym laboratorium? jak zatwierdzać sprawdziany? jak dobrać ilość analiz MSA?).
Cena zawiera
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,

Więcej informacji na https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/wdrazanie-wyrobow-do-produkcji-i-ich-zatwierdzanie-wg-apqp-i-ppap-z-wykorzystaniem-core   

Organizator TQMsoft Sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel: 12 376 00 19
e-mail: szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu
www.tqmsoft.eu

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Myzer Sp. z o.o.
GABEC
ARENA COMET SCS Polska Sp. z o.o.
3M Poland Sp. z o.o.
Alucrom Sp. z o. o.
LINEX Sp. z o.o.