Stokvis Tapes
VIA
Endego

BMZ Poland po budowie nowej siedziby, biur i magazynów przy ul. Einsteina w gliwickiej podstrefie Katowickiej SSE przyszedł czas na rozbudowę. 

Producent planuje wzniesienie hali magazynowo-montażowej z budynkiem administracyjnym. Nowa inwestycja z pewnością zwiększy zatrudnienie w spółce.

Energa zacieśnia współpracę ze spółką powołaną do produkcji polskiego samochodu elektrycznego. Obie firmy podpisały list intencyjny o realizacji wspólnej wizji tworzenia warunków dla rozwoju systemu elektromobilności w Polsce. 

Energa zacieśnia współpracę ze spółką powołaną do produkcji polskiego samochodu elektrycznego. Obie firmy podpisały list intencyjny o realizacji wspólnej wizji tworzenia warunków dla rozwoju systemu elektromobilności w Polsce. 

Energa zacieśnia współpracę ze spółką powołaną do produkcji polskiego samochodu elektrycznego. Obie firmy podpisały list intencyjny o realizacji wspólnej wizji tworzenia warunków dla rozwoju systemu elektromobilności w Polsce. 

Energa zacieśnia współpracę ze spółką powołaną do produkcji polskiego samochodu elektrycznego. Obie firmy podpisały list intencyjny o realizacji wspólnej wizji tworzenia warunków dla rozwoju systemu elektromobilności w Polsce. 

automotive cee day logo 58We announce that interested companies may by register and schedule talks with potential partners during the Fifth Automotive CEE Day Purchasing Meeting which will take place on 22nd and 23th March 2018 in Opole.

mando logoMando Corporation Poland Sp. z o. o.  as a part of Mando Group, a global leader of safety and convenience in automotive industry, knows that in today`s fast moving automotive market, meeting Customer requirements and reaching assumed production numbers is no longer enough to be seen as a leading company in automotive industry.

paiiz logo newPAIiIZ begins the last quarter of 2015 with acquiring 12 new projects worth €196m in total. Due to that, 1,200 new jobs may soon be created in Poland.