DSR S.A.

DSR S.A.

Opis

DSR jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. DSR świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych oraz oferuje kompleksowe wsparcie i opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Produkty i usługi w portfolio, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu wsparcia firm w rozwijaniu przewagi konkurencyjnej za pomocą najnowocześniejszych technologii IT.

Informacje dodatkowe

Video

Oferta produkcyjna i usługowa

OFEROWANE ROZWIĄZANIA

Obecnie spółka zapewnia obsługę wszystkich obszarów informatycznego wsparcia dla biznesu, w tym aplikacje wspierające różnorodne sfery działania firmy produkcyjnej.

Prezentacja produktów/usług

DSR dostarcza takie rozwiązania, jak:

AI 4FACTORY = sztuczna inteligencja w produkcji

AI 4FACTORY to rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą efektywniej produkować. Oparte na doświadczeniu ekspertów, alternatywa dla wielkich inwestycji. Pozwalające uzyskać inteligentne rekomendacje zmian poprzez przetwarzanie gromadzonych danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, dostępnej teraz także dla firm produkcyjnych.

AI 4FACTORY to między innymi nowatorskie narzędzia, będące np. wsparciem dla operatorów maszyn w kwestii podejmowania decyzji odnośnie sposobu ich działania, pozwalając na ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego w zakresie, m.in.:

  • doboru wartości parametrów procesu produkcyjnego,

  • maksymalizacji wybranych wskaźników KPI zgodnych z normą ISO 22400,

  • prognozowania wystąpienia zatrzymania procesu produkcyjnego,

  • wykrywania czasu i prawdopodobieństwa wystąpienia przestoju.

Użytkownicy AI 4FACTORY, którzy zdecydowali się na przemysłowe wdrożenie, odnotowali między innymi dwukrotny spadek liczby awarii maszyn oraz znaczny wzrost efektywności produkcji, co umożliwiło wprowadzenie działań prewencyjnych, zapobiegających niepożądanym postojom maszyn.

Dodatkowe informacje: https://www.dsr.com.pl/sztuczna-inteligencja-w-produkcji-ai-4factory/

APS 4FACTORY ( APS ang.Advanced planning and scheduling)

Efektywne wsparcie IT w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji. System Siemens Opcenter Advanced
Planning and Scheduling (APS) to kompletne rozwiązanie wykorzystywane do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji. Dzięki elastyczności i swobodnej konfiguracji, system łatwo zaadaptować do różnorodnych potrzeb biznesowych oraz dopasować pod kątem indywidualnych oczekiwań w planowaniu produkcji. Produkty z rodziny Siemens Opcenter APS mogą być wykorzystywane na potrzeby długoterminowego planowania strategicznego obejmującego całe miesiące i lata, średnioterminowego planowania taktycznego obejmującego kilka tygodni, a także na potrzeby szczegółowego sekwencjonowania i harmonogramowania. Siemens Opcenter APS daje planistom narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przy planowaniu produkcji, umożliwiające szybkie i poprawne odpowiedzi w analizach typu „co, jeśli?”, uwzględniając zapasy magazynowe i okresową dostępność zasobów. W czasach, kiedy Klienci oczekują szybszych terminów realizacji i dokładnego określania terminów dostaw, ważne są udokumentowane korzyści osiągane przez użytkowników APS, tj.:

  • 15-20% wzrost produktywności
  • 40-50% redukcja stanu surowców
  • 40-50% redukcja produkcji w toku
  • 50-90% poprawa terminowości dostaw

Dodatkowe informacje: https://www.dsr.com.pl/planowanie-produkcji-aps/

ERP 4FACTORY (QAD Adaptive ERP)

czyli wsparcie IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pakiet ten jest nową generacją systemu ERP dla produkcji, opartą na funkcjonalnej strukturze modułowej, zbudowany na sprawdzonej, skalowalnej platformie technologicznej oraz APS 4FACTORY (Siemens Opcenter Advanced Planning and Scheduling - APS) – kompletne rozwiązanie wykorzystywane do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji.

Dodatkowe informacje: https://www.dsr.com.pl/wsparcie-zarzadzania-produkcja-erp/

DSR stworzyło również autorską, kompleksową ofertę DSR 4FACTORY, łączącą narzędzia IT i usługi firmy. W skład autorskich rozwiązań, składających się z usług i oprogramowania oferowanych przez firmę DSR wchodzą aplikacje do rejestracji i analizy procesu produkcji oraz monitorowania określonych parametrów maszyn i śledzenia przepływu materiałowego, w tym:

SFC 4FACTORY (SFC ang. Shop Floor Control)

autorski produkt DSR, nadzorujący realizację zleceń produkcyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu wiemy co się dzieje w poszczególnych procesach na produkcji. Wszystkie zlecenia są monitorowane i zbierane w czasie rzeczywistym w bazie danych systemu, w celu późniejszego ich raportowania i analizowania. Zgromadzone przez system dane dotyczące różnych wskaźników KPI, informują o postępach prac nad poszczególnymi zleceniami, efektywności pracy ludzi, maszyn i urządzeń.

Dodatkowe informacje: https://www.dsr.com.pl/rejestracja-produkcji-sfc-2/

EAM 4FACTORY (EAM ang. Enterprise Asset Management)

–  jest oprogramowaniem służącym do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, dedykowanym dla Działu Utrzymania Ruchu. EAM 4FACTORY usprawnia optymalizację procesu produkcji dzięki prewencyjnym i predykcyjnym działaniom, ułatwiającym zmniejszenie czasu trwania wszelkich przerw produkcyjnych, wynikających z nieplanowanej niedostępności maszyn.

Dodatkowe informacje: https://www.dsr.com.pl/zarzadzanie-procesem-utrzymania-ruchu-eam-4factory/

MPS 4FACTORY (MPS ang. Master Production Scheduling)

to oprogramowanie wspierające firmy produkcyjne w tworzeniu planu produkcji jako dynamicznego i cyfrowego harmonogramu produkcji, z generacją zleceń produkcyjnych. Wszelkie dane są łatwo transferowane do wszystkich innych systemów zarządzających produkcją (np. APS, MES, SFC). MPS 4FACTORY jest narzędziem pokazującym wszelkie niezbędne dane, które pomogą optymalnie zaplanować produkcję na najbliższy czas.

Dodatkowe informacje: https://www.dsr.com.pl/planowanie-potrzeb-materialowych-mrp-4factory/

CFG 4FACTORY (CFG ang. Configurator)

jest aplikacją, która umożliwia szybką i prawidłową realizację indywidualnego zamówienia na podstawie dostępnych w danym modelu wariantów produktu. Jest to kompletne, zintegrowane rozwiązanie informatyczne, wspierające wytwarzanie produktów specjalnie konfigurowanych na zamówienie. Aplikację można połączyć z zewnętrznym systemem klasy ERP w celu pobrania danych, następnie w wyniku działania kwestionariusza wyboru można wyeksportować z powrotem do systemu ERP nowy Indeks produktu konfigurowalnego wraz z jego strukturą (BOM) oraz technologią wykonania.

 

DSR S.A. jest również autoryzowanym dostawcą szkolenia i wdrażania standardu Global MMOG/LE. Global MMOG/LE to zaawansowany standard samooceny dostawców wymagany przez dominującą liczbę producentów samochodów. Jest narzędziem rozwijania procesów produkcyjnych i logistycznych firmy, zgodnie z bieżącymi potrzebami rynku Automotive i OEM przez wszystkich dostawców poziomu Tier-1, Tier-2 oraz poddostawców. Współpracujemy z zespołem rozwijającym standard oraz narzędzia w ramach AIAG oraz Odette International. Oprócz szkoleń, inicjacji i konsultowania środowiska oceny oraz wdrożenia projektu oceny w firmie oferujemy oprogramowanie i usługi dedykowane dostawcom sektora Automotive.

Dowiedz się więcej: https://www.dsr.com.pl/mmog-szkolenie/

Osoba kontaktowa Jarosław Jaśkiewicz
Ulica ul. Legnicka 55F
Miasto Wrocław
Kod pocztowy 54-203
Telefon stacjonarny +48 71 889 05 60
Województwo dolnośląskie
Email jaroslaw.jaskiewicz@dsr.com.pl
Strona internetowa https://www.dsr.com.pl/

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
GREG-PLAST
QSense Sp. z o.o.
 Quality Control Innovation System Sp. z o.o.
Bimax Sp. z o.o.
Deltax Programming Sp. z o.o.