Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski sp. j., powstała w maju 2008 r. jako firma analityczna i consultingowa, ukierunkowana na zakłady produkcyjne sektora motoryzacyjnego w Polsce.
 
Założyciele firmy związani są z tym sektorem branży samochodowej od wielu lat, w zakresie współpracy z dostawcami oraz przygotowaniu i realizowaniu projektów szkoleniowych.
 
Nasza firma, powstała jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na uruchomienie przedsięwzięcia informacyjnego, które monitorowałby i dostarczałoby bieżących informacji, raportów i analiz dotyczących tego sektora w Polsce, a także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Swoje usługi kierujemy głównie do menedżerów przemysłu motoryzacyjnego.
 
Nasza oferta:

 • analizy i raporty - dotyczą sektora dostawców w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz wyników ekonomiczno-finansowych branży. Raporty przygotowujemy na indywidualne zamówienia

 • konferencje - dotyczą praktycznych rozwiązań w zakładach produkcyjnych (Forum MotoSolutions),problematyki zasobów ludzkich (Forum Human Resources w sektorze motoryzacyjnym) czy dla narzędziowni wytwarzających m.in. tłoczniki, formy wtryskowe i odlewnicze (Konferencja Tool-Shop)

 • spotkania zakupowe (Automotive CEE Day)

 • kojarzenie partnerów kooperacyjnych w Polsce i zagranicą

 • przygotowanie i prowadzenie projektów szkoleniowych z wykorzystaniem środków unijnych:
  • Identyfikacja źródeł finansowania
  • Opracowanie wniosku z załącznikami
  • Nadzór nad realizacją projektu i sprawozdawczość
  • Szkolenia

 • Portal www.automotivesuppliers.pl - tylko sprawdzone informacje. Nasz serwis ułatwia wymianę informacji i oferuje: aktualności od firm produkcyjnych, wydarzenia motoryzacyjne (konferencje, seminaria, szkolenia), informacje prasowe od firm otoczenia motoryzacyjnego, analizy i raporty o przemyśle motoryzacyjnym (produkcja, zatrudnienie, eksport, inwestycje. Zachęcamy producentów części i komponentów do nadsyłania informacji o wydarzeniach w Państwa firmach, które moglibyśmy wykorzystać serwisie. Polecamy również portal jako idealne medium marketingowe dla firm, które chcą dotrzeć ze swoją ofertą do potencjalnych klientów z tej branży.

 • Newsletter AutomotiveSuppliers.pl - e-biuletyn, który codziennie trafia do kilkuset menadżerów i zawiera najświeższe informacje z Polski i świata z ostatnich 24 godzin. Każda zainteresowana osoba może bezpłatnie korzystać z tego narzędzia - wystarczy się zapisać.

 • Kwartalnik AutomotiveSuppliers.pl review - pierwsze na polskim rynku wydawnictwo - aktualna mapa przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Ideą kwartalnika jest stworzenie medium, które poświęcone będzie przede wszystkim lokalnemu rynkowi i jego specyfice. Dlatego w każdym numerze prezentujemy sylwetki dostawców z Polski, a przede wszystkim case studies oraz best practies, dotyczące rozwiązań w danych zakładach produkcyjnych. 
0
Udostępniono
Siemens
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Galwanizer Sp. z o.o.
QualityHUB24
Lubricant Polska Sp. z o.o.
Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.
Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o.
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.