Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
VIA (do 31.12.2020)
Testo (do 6 kwietnia 2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)

Specjalista ds. analiz - laboratorium

Specjalista ds. analiz - laboratorium

Opis

Specjalista ds. analiz - laboratorium

          miejsce pracy: Polkowice (Umowa o pracę)Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 2 letnie doświadczenie w dziale zapewnienia jakości,
 • prawo jazdy kat. B,
 • specjalistyczna wiedza z zakresu inż. materiałowej i spawalnictwa,
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego i angielskiego,
 • znajomość programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Q- Stat (lub pokrewny do obróbki statystycznej danych),
 • zdolność analitycznego myślenia, zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.
 
Obowiązki:
 • przeprowadzanie analiz złożonych problemów jakościowych,
 • przeprowadzanie kompleksowych analiz własności materiałów (własności mechaniczne, chemiczne, struktura, wtrącenia niemetaliczne), określenie zaleceń co do wprowadzenia
 • wymaganych zmian,
 • analiza reklamacji części serwisowych,
 • dokumentowanie prowadzonych badań,
 • analiza i interpretacja otrzymanych wyników,
 • kontakt z klientami w sprawach reklamacji i problemów jakościowych z produktami,
 • definiowanie środków zaradczych dla analizowanych problemów,
 • opracowywanie nowych procedur badawczych na podstawie dostępnej dok. technicznej (norm, rys.).
 
Oferujemy:

 • liczne benefity finansowe
 • dofinansowanie do karnetów lub pakiety sportowe
 • dofinansowanie do nauki i szkoleń
 • indywidualne możliwości rozwoju
 • dofinansowanie do posiłków w kantynie
 • prywatną opiekę zdrowotną
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • świadczenia urlopowe i świąteczne
 • kontakt z nowymi technologiami
 • stabilne zatrudnienie (koncern VW)
 • elastyczny czas pracy, home office

 

Aplikuj

                                                                                                                         
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli zgody dla potrzeb rekrutacji

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Schüle Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 58-160 Świebodzice.
2) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3) Kontakt z Administratorem pod numerem telefonu: +48 (0) 74 662 25 27 lub adresem e-mailowym, który znajduje się na stronie internetowej www.schuele.pl w opcji Polityka Prywatności.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji
6) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych z wyjątkiem centrali firmy.
8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej niż przez 3 lata wyznaczony przez administratora.
9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11) W oparciu o Pani/ Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/ Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Brökelmann Polska Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.
Silesia Plastics s.c.
IceTech Polska Sp. z o. o.
Sohbi Craft Poland Sp. z o.o.
Hauck Heat Treatment Sp. z o.o.