Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
22 kwietnia 2024 r. spółka Adient złożyła do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosek, w którym ogłosiła plany restrukturyzacji swojej działalności w Europie.

Mają one na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych, administracyjnych i inżynieryjnych, przede wszystkim poprzez redukcję zatrudnienia i przeniesienie pracy do krajów o niższych kosztach pracy. Plany restrukturyzacyjne są wdrażane w odpowiedzi na zmiany strukturalne zachodzące na europejskim rynku motoryzacyjnym i mają na celu zapewnienie Adientowi utrzymania konkurencyjnej struktury kosztów poprzez redukcję kosztów pracy i zwiększenie wydajności. Plany zostały zainicjowane przez kierownictwo Adient z dniem 31 marca 2024 r., a dotknięci decyzjami pracownicy zostali powiadomieni 22 kwietnia.

Adient obecnie spodziewa się, że w II kwartale roku podatkowego 2024 odnotuje opłatę restrukturyzacyjną w wysokości około 125 mln dolarów, która będzie prawie w całości związana ze świadczeniami z tytułu rozwiązania stosunków pracy w Europie. Adient szacuje obecnie, że opłata ta spowoduje w przyszłości wydatki pieniężne o podobnej wartości. Działania restrukturyzacyjne związane z tymi konkretnymi planami będą miały miejsce głównie w latach podatkowych 2025 i 2026 i oczekuje się, że zostaną zasadniczo zakończone do roku podatkowego 2027. Po całkowitym ukończeniu Adient przewiduje zmniejszenie rocznych kosztów operacyjnych związanych z tą działalnością o około 60 milionów dolarów, z czego około 80 % przyniesie oszczędności netto.

Dostawca komponentów i kompletnych foteli samochodowych nie informuje o skali redukcji zatrudnienia ani w których krajach będzie ona przeprowadzana. Jednak media niemieckie poinformowały 22 kwietnia, że Adient zdecydował się na zamknięcie do końca 2025 roku fabryki w Solingen, w której obecnie pracuje 125 osób. W Europie amerykański koncern ma zakłady w Hiszpanii, Wlk. Brytanii, Francji, Niemczech, Szwecji, Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Austrii, Włoszech, Słowanii, Serbii, Macedonii i Rumunii.

Adient jest kolejnym dostawcą motoryzacyjnym, który zapowiedział zmniejszenie miejsc pracy w Europie - wcześniej zapowiedziały takie działania m.in. Autoliv, Continental, Bosch czy Forvia.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

FABER CNC
item Polska Sp. z o. o.
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.
MV Center Systemy Wizyjne Sp z o.o.
 C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o.
GABEC