W III kwartale 2020 roku przychody Grupy Boryszew („Boryszew”) wyniosły 1,4 mld zł, a skonsolidowana EBITDA bez zdarzeń jednorazowych dotyczących rezerw ukształtowała się na poziomie 102 mln zł.

Na początku październiku br. został odwołany dotychczasowy prezes zarządu spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (W-MSSE).

26 listopada flotę Miejskiego Zakładu Komunikacji Ostrów Wielkopolski S.A. wzbogacił autobus elektryczny firmy RAFAKO.

Przychody ze sprzedaży Grupy Groclin w III kwartale 2020 roku wyniosły 4.831 tys. PLN i spadły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 16.726 tys. PLN.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Boryszew S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2020 roku przeglądu stanu podatkowych postępowań kontrolnych oraz ryzyk jakie mogą powstać w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej, o których Emitent informował w raportach bieżących i okresowych, realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku, Spółka dokonała ponownej oceny ryzyk związanych z tymi postępowaniami.

W przemyśle trwa wielka transformacja w kierunku cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji. Powstają nowe zawody, o których jeszcze 20 lat temu nikt nie myślał, a wśród specjalistów panuje przekonanie, że już teraz ludzkość musi przygotowywać się do wykonywania zawodów, których jeszcze nie ma.

23 listopada br. do rzeszowskiego MPK dostarczonych zostało kolejnych siedem gazowych autobusów AUTOSAN SANCITY 12LF CNG.

Drugi z zakupionych w Polsce szkolnych autobusów elektrycznych został dostarczony na miejsce.

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Myzer Sp. z o.o.
KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
IceTech Polska Sp. z o. o.
NG ENGINEERING Sp. z o.o.
CAMdivision Sp. z o.o.
Verpa Folie Wrocław Sp. z o.o.