Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Firma Apollo Tyres obecnie pozyskuje 100% swoich zapasów kauczuku naturalnego od przedsiębiorstw, które zobowiązały się do zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw zgodnie z kodeksem postępowania opracowanym przez globalną platformę na rzecz zrównoważonej gumy naturalnej (ang. Global Platform for Sustainable Natural Rubber; GPSNR).

Nowa inicjatywa, która niedawno weszła w życie i stanowi część globalnej strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju Apollo Tyres, dotyczy dostaw kauczuku naturalnego do dwóch europejskich zakładów produkcyjnych firmy w Holandii i na Węgrzech.

Nowe zobowiązanie już doprowadziło do znaczących zmian w europejskim łańcuchu dostaw Apollo Tyres, a firma zawarła nowe umowy na dostawę kauczuku naturalnego z przedsiębiorstwami, które wdrażają zrównoważoną politykę w zakresie zaopatrzenia lub identyfikowalności łańcucha dostaw.

Dzięki temu wszystkie opony produkowane w zakładach Apollo Tyres w Europie będą teraz wytwarzana z wykorzystaniem kauczuku naturalnego pochodzącego od dostawców, którzy zobowiązali się do realizacji zasad GPSNR - unikania nieekologicznych praktyk, które mogłyby mieć negatywny wpływ na klimat, przyrodę, prawa człowieka oraz gospodarki lokalne.

Założona w 2018 r. GPSNR jest międzynarodową, wielostronną organizacją, w której członkostwo jest dobrowolne. Jej misją jest prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu łańcucha wartości kauczuku naturalnego na czynniki społeczno-gospodarcze i środowiskowe. Organizacja zrzesza ponad 200 członków reprezentujących ponad 55% globalnego łańcucha wartości kauczuku naturalnego, w tym producentów opon, samochodów i surowców. Członkowie, tacy jak Apollo Tyres, proszeni są o zobowiązanie się do realizacji wizji i misji platformy, a także do przestrzegania 12 zasad dotyczących zrównoważonego kauczuku naturalnego określonych w oświadczeniu członków założycieli oraz w ramach polityki GPSNR. Zasady te obejmują zgodność z prawem, prawa człowieka, dobro lokalnej społeczności, wydajność produktów, identyfikowalność łańcucha dostaw i inne postanowienia polityki.

Poza wspieraniem własnej strategii zrównoważonego rozwoju firma Apollo Tyres wykorzystuje zobowiązania wynikające z polityki GPSNR w celu dostosowania się do celów środowiskowych swoich globalnych klientów, w tym wielu czołowych producentów pojazdów, z którymi zawarła oryginalne umowy na dostawy sprzętu.

Firma Apollo Tyres uzyskuje certyfikat ISO 20400
W ramach swojej globalnej misji dotyczącej zrównoważonego rozwoju firma Apollo Tyres niedawno uzyskała również certyfikat ISO 20400, który definiuje wymogi dotyczące zrównoważonych zakupów, włączając w to te dotyczące odpowiedzialności, transparentności, poszanowania praw człowieka i etycznego zachowania, a także podkreśla kluczowe kwestie, takie jak zarządzanie ryzykiem i ustalanie priorytetów.

Norma ISO 20400 zawiera wytyczne dla kierowników ds. zakupów dotyczące włączenia zrównoważonego rozwoju do procesów zaopatrzenia organizacji. Uwzględnia aspekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne motywujące decyzje o zakupie, zapewniając pozyskiwanie surowców, takich jak guma naturalna, w sposób zgodny z tą normą w celu stworzenia kultury zrównoważonego rozwoju w całym sektorze.

„Globalne zapotrzebowanie na opony rośnie, co wynika ze wzrostu sprzedaży samochodów oraz usług transportu pasażerskiego. Dążymy tego, aby wraz z dostawcami, na których polegamy, rozwijać się w zrównoważony sposób” - mówi Benoit Rivallant, prezes i dyrektor generalny Apollo Tyres Europe. „Kauczuk naturalny jest surowcem przyjaznym dla środowiska tylko wtedy, gdy jest pozyskiwany w sposób zrównoważony. Naszym zadaniem jest współpraca z firmami na przestrzeni całego łańcucha wartości, aby zapewnić pełną transparentność i pomóc branży oponiarskiej w zarządzaniu jej wpływem na środowisko i społeczeństwo”.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ProfilGate
MESH Works Inc.
HQ Plastics
WOLMOT Sp. z o.o.
Gergonne Polska  Sp. z o.o.
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.