1LOGISTICS ŻURALSKI
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
VIA
CABKA
baza dostawcow
Sigfox
Gotec
Pomimo krytycznej sytuacji w dostawach półprzewodników, Grupa Audi w pierwszym półroczu 2021 r. odnotowała bardzo dobry wynik handlowy i finansowy. Od stycznia do czerwca br., koncern dostarczył klientom na całym świecie 981 681 samochodów.

W Polsce było to 10 559 aut – o 64,1% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po raz kolejny było to najlepsze pierwsze półrocze w historii Audi. Pozytywny trend sprzedażowy znalazł swoje odzwierciedlenie również w wynikach finansowych. Przychody ze sprzedaży wyniosły 29,2 mld euro, a zysk operacyjny w wysokości 3,1 mld euro świadczy o wysokim popycie klientów, dobrych wynikach sprzedaży i utrzymującej się dyscyplinie kosztowej. Ponadto, w pierwszym półroczu Audi skorzystało z pozytywnych efektów wyceny przy zabezpieczeniu surowców. Rentowność operacyjna ze sprzedaży, wynosząca 10,7 procent, mieści się więc w strategicznym przedziale między 9 a 11 procent. Siłę finansową Grupy Audi odzwierciedlają też przepływy pieniężne netto w wysokości 5,5 mld euro.

„Pozytywny trend z początku roku utrzymał się aż do czerwca: pierwsze półrocze zakończyliśmy sukcesem. Nasze wyniki finansowe pokazują, że dzięki kompleksowym środkom zaradczym dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami związanymi z globalnym niedoborem półprzewodników i byliśmy w stanie wykorzystać szanse wynikające z pozytywnego rozwoju rynku” - mówi Jürgen Rittersberger, członek zarządu AUDI AG ds. finansowych i prawnych. „Wysoka liczba dostarczonych pojazdów, przekraczająca nawet poziomy sprzed kryzysu, oraz wysoka rentowność, są wyraźnym potwierdzeniem możliwości naszej firmy i atrakcyjności naszego portfolio produktów.”

Rekordowy poziom dostaw na całym świecie

Utrzymujące się duże zainteresowanie klientów modelami Audi, w pierwszym półroczu br. zaowocowało rekordowymi dostawami. Od początku stycznia do końca czerwca koncern z Ingolstadt dostarczył klientom na całym świecie 981 681 samochodów marki Audi - to wzrost o 38,8 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym (2020: 707 225). Łączna liczba 518 853 egzemplarzy (2020: 354 232) sprawiła, że okres od kwietnia do czerwca był najsilniejszym pod względem sprzedaży kwartałem w historii firmy. Na rynku chińskim, Audi osiągnęło w pierwszym półroczu najlepszy wynik w historii, sprzedając 418 749 samochodów (+38,4 procent). Również w USA cztery pierścienie zanotowały swój najlepszy wynik półroczny, dostarczając 121 835 pojazdów (+59,9 procent). W Europie Audi odnotowało wzrost o 32,7 procent (351 588 aut). Cztery pierścienie odnotowały znaczny wzrost zwłaszcza w przypadku samochodów w pełni elektrycznych i hybrydowych typu plug-in, dostarczając ich około 80 000 sztuk, czyli ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (2020: około 36 000 sztuk). Ponadto wysoką dynamikę wzrostu odnotowały modele typu SUV oraz pojazdy z najwyższej półki.

W Polsce, od początku stycznia do końca czerwca br. zarejestrowano 10 559 egzemplarzy nowych Audi. To o 64,1% procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (I-VI 2020: 6435 szt.). Tylko w czerwcu 2021 w naszym kraju zarejestrowano 1956 nowych aut z czterema pierścieniami w logo – o 45% więcej niż w czerwcu 2020.

„Zwiększony popyt ze strony naszych klientów oraz udane wyniki sprzedaży na całym świecie, były silnymi motorami wzrostu w pierwszym półroczu. W ten sposób kontynuujemy nasz pomyślny rozwój, aby stać się wiodącym dostawcą zrównoważonej mobilności klasy premium” - mówi Hildegard Wortmann, członek zarządu AUDI AG ds. sprzedaży i marketingu.

Elektryfikacja gamy modelowej czterech pierścieni dynamicznie się rozwija. Audi stopniowo, do roku 2033 wycofa się z produkcji samochodów z napędem spalinowym, a najpóźniej do roku 2050 firma zamierza być neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Równolegle konsekwentnie kontynuowana będzie szeroko zakrojona ofensywa elektryfikacji napędów: dzięki nowym modelom e-tron GT quattro i RS e-tron GT oraz pierwszemu w pełni elektrycznemu modelowi w segmencie kompaktowym: Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron, elektryczne portfolio powiększyło się o cztery kolejne modele. Oznacza to, że już w bieżącym roku Audi wprowadzi na rynek więcej pojazdów elektrycznych niż spalinowych. Do roku 2025 firma planuje mieć w swojej ofercie ponad 20 modeli całkowicie elektrycznych.

Przychody na wyższym poziomie niż przed kryzysem

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku, przychody Grupy Audi ze sprzedaży zwiększyły się o 42,7 procent, do 29 mld 212 mln euro (2020: 20 mld 476 mln euro). W porównaniu z rokiem ubiegłym naznaczonym globalnym lockdownem, obroty w pierwszym półroczu wzrosły we wszystkich segmentach pojazdów, czemu towarzyszył korzystny miks produktowy i regionalny oraz dobra realizacja celów cenowych. Pozytywny wpływ na obroty miał wysoki popyt na samochody typu SUV: modele rodziny Q marki Audi zostały dobrze przyjęte przez klientów na wielu rynkach, zwłaszcza w USA i w Chinach. Przychody marki Lamborghini, wynoszące 961 mln euro (2020: 766 mln euro), były również wyższe niż w roku poprzednim.

Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży w strategicznym zakresie

W pierwszym półroczu Grupa Audi osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 3 mld 113 mln euro (2020: -750 mln euro). Rentowność operacyjna ze sprzedaży w pierwszym półroczu wzrosła do 10,7% (2020: -3,7%) i mieści się tym samym w strategicznym przedziale docelowym od 9 do 11 procent. Obok dobrych wyników w działalności podstawowej i utrzymującej się dyscypliny kosztowej, wysoki poziom zysków i rentowności ze sprzedaży został wzmocniony przez pozytywne efekty wyceny, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia surowców, w wysokości 0,9 mld euro w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W pierwszej połowie 2021 roku Grupa Audi wykazuje zysk przed opodatkowaniem w wysokości 3 mld 875 mln euro (2020: 86 mln). Obejmuje to wysoki poziom zysku z pozycji finansowych w pierwszych sześciu miesiącach w wysokości 762 mln euro (2020: 836 mln euro), odzwierciedlający wyjątkowo dobrą sytuację marki w Chinach.

Przepływy pieniężne netto wyniosły 5 mld 512 mln euro (2020: 1 mld 953 mln euro), dowodząc tym samym, że Grupa Audi ma solidne podstawy finansowe i jest dobrze przygotowana na przyszłość. Obok wysokich zysków i utrzymującej się dyscypliny inwestycyjnej, marka z czterema pierścieniami w logo skorzystała z czynników sezonowych i efektów przeniesionych z ostatniego kwartału 2020 roku z jego wysokim wolumenem.

Perspektywa całoroczna: ostrożny optymizm

Patrząc na cały rok 2021, firma spodziewa się rosnącego popytu na światowych rynkach samochodowych. Jednocześnie pojawiają się sygnały, że najbliższe miesiące będą cały czas charakteryzować się krytyczną sytuacją w zakresie dostaw półprzewodników. Audi nadal intensywnie pracuje nad środkami zaradczymi, ale wobec utrzymujących się niedoborów nie przewiduje się, by w ciągu roku można było w pełni zrekompensować utraconą produkcję. Ponadto Grupa Audi nie spodziewa się w drugiej połowie roku dalszych znaczących pozytywnych efektów wyceny wynikających z zabezpieczenia surowców. Mimo to, patrzy na pozostałe miesiące roku z ostrożnym optymizmem. Spodziewanym jest, że dostawy pojazdów marki Audi i przychody ze sprzedaży będą znacznie wyższe niż w roku ubiegłym. Oczekiwana jest rentowność operacyjna ze sprzedaży w planowanym przedziale między 7 a 9 procent. Bazując na pozytywnym trendzie pierwszego półrocza i uwzględniając wyższe wydatki sezonowe w drugim półroczu, Grupa Audi koryguje swoją prognozę przepływów pieniężnych netto do kwoty pomiędzy 4,5 a 5,5 miliarda euro.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
ktl.pl plus Sp. z o.o., Sp.k.
EUROTOM Sp. z o.o.
Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o.o.
Sigfox Poland Sp. z o.o.
KAISER+KRAFT Sp. z o.o.