Manutan
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
1LOGISTICS ŻURALSKI
CABKA
Aalberts
VIA
robohakaton
Gotec
Sigfox
BMW Group przyspiesza rozwój elektromobilności i w ciągu najbliższej dekady wprowadzi na drogi około dziesięciu milionów całkowicie elektrycznych pojazdów.

Przewiduje się, że już w 2030 r. co najmniej połowa światowej sprzedaży BMW Group będzie się składać z pojazdów w pełni elektrycznych. Wprost proporcjonalnie wzrośnie zapotrzebowanie na lit, który jest ważnym zasobem przy produkcji ogniw akumulatorów.

W celu promowania przyjaznego dla środowiska i oszczędzającego zasoby wydobycia litu BMW Group inwestuje poprzez swój fundusz venture capital BMW i Ventures w innowacyjny proces opracowany przez amerykański startup Lilac Solutions. Firma Lilac Solutions opracowała i opatentowała technologię, która wykorzystuje wymiennik jonowy do znacznej poprawy ekstrakcji litu z solanki ze złóż słonej wody pod względem wydajności, kosztów i trwałości.

- Innowacyjne technologie prowadzą do lepszego, bardziej zrównoważonego i wydajniejszego dostępu do surowców. Inwestując w startupy, przyspieszamy rozwój nowych technologii, promujemy konkurencję i tworzymy impulsy, które ułatwiają młodym firmom dostęp do rynku - powiedział Wolfgang Obermaier, szef działu dóbr i usług pośrednich, surowców i partnerów produkcyjnych w BMW Group. - Inwestując w Lilac Solutions, promujemy postęp technologiczny w dziedzinie wydobycia litu. Koncentrujemy się przy tym na odpowiedzialnym i zrównoważonym wydobyciu.

Lilac Solutions opracowała nową technologię wymiany jonowej, dzięki której wydobywanie litu z solanki staje się bardziej efektywne i opłacalne. Jednocześnie firma dąży do znacznego ograniczenia oddziaływania na środowisko w porównaniu z metodami konwencjonalnymi oraz do ochrony lokalnych społeczności i ekosystemów. Technologia ta sprawdziła się już w pierwszych projektach pilotażowych w terenie i musi teraz udowodnić, że jest skalowalna i w perspektywie średnioterminowej może zostać wdrożona do produkcji przemysłowej. Proces ten mógłby być następnie stosowany na całym świecie w solankach, nawet jeśli mają one jedynie niską zawartość litu.

BMW Group dostarcza producentom ogniw akumulatorowych odpowiedzialnie wydobywany lit

BMW Group w swojej strategii korporacyjnej stawia na zrównoważony rozwój i ochronę zasobów naturalnych. Istotnym aspektem jest przestrzeganie norm środowiskowych i społecznych w łańcuchu dostaw. W przypadku surowców krytycznych szczególne wyzwanie stanowi wymóg wykluczenia naruszeń norm środowiskowych i praw człowieka - tak jak ma to miejsce w przypadku litu. W odniesieniu do tego surowca dział zakupów BMW Group podjął zatem dodatkowe środki i kupuje go bezpośrednio od producentów surowców, aby następnie udostępniać go dostawcom ogniw akumulatorowych. W ten sposób przedsiębiorstwo zapewnia transparentność w kwestii pochodzenia i metod wydobycia surowców.

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Dotyczą one pojazdów w Niemczech. Podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranych rozmiarów kół i opon oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego.

Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.de/wltp.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ELPLC S.A.
Coro-Tech Sp. z o.o.
BeGC Polska Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
LINEX Sp. z o.o.
Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o.o.