Takoni
Stokvis Tapes
VIA
1 czerwca nr. BMW Group wmurowała kamień węgielny pod nowy zakład w węgierskim Debreczynie. Przedsiębiorstwo zainwestuje ponad miliard euro w nową lokalizację, w której od 2025 r ma rozpocząć się produkcja seryjna pierwszego w pełni elektrycznego pojazdu nowej klasy.

- Dzięki fabryce w Debreczynie wyznaczamy nowe wzorce wysoce innowacyjnej konstrukcji pojazdu - mówi Milan Nedeljkovic, członek zarządu ds. produkcji w BMW AG, podczas wmurowania kamienia węgielnego. - Fabryka jest najnowszym osiągnięciem w dziedzinie elastyczności, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji w całym przemyśle motoryzacyjnym.

BMW Group konsekwentnie realizuje strategię rentownego wzrostu. - Dla BMW Group oraz sieci zakładów produkcyjnych nowy zakład na Węgrzech odgrywa decydującą rolę w procesie przechodzenia na elektromobilność - oświadczył Milan Nedeljkovic w węgierskim Debreczynie. - Tworzy on kolejny ważny element budowania potencjału produkcyjnego, który będzie pokrywał nasz długoterminowy wzrost wolumenu. Budując większe moce produkcyjne w Europie, firma wzmacnia równowagę pomiędzy produkcją na rynku amerykańskim, chińskim i europejskim.

- Dzięki ciężkiej pracy w ciągu ostatnich lat udało nam się stworzyć na Węgrzech najbardziej konkurencyjne środowisko inwestycyjne w Europie, oparte na stabilności politycznej, doskonałej węgierskiej sile roboczej i najniższych w Europie podatkach od pracy. Sukces węgierskiej polityki gospodarczej jest wyraźnie odzwierciedlony w inwestycji BMW o wartości około miliarda euro, która zapewni Węgrom wiodącą pozycję w nowej, elektrycznej erze przemysłu motoryzacyjnego i pomoże gospodarce w długoterminowym wzroście - oświadczył węgierski minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjärtö.

- Nowy Zakład BMW w Debreczynie na nowo zinterpretuje produkcję samochodów. W tym samym czasie, dzięki lokalizacji BMW Group, na nowo zdefiniujemy Debreczyn i wschodni region Węgier - mówi dr Läszlö Papp, prezydent Debreczyna. - Powstający tu zakład oznacza początek nowej ery, zarówno dla globalnej sieci BMW, jak i dla całego przemysłu motoryzacyjnego. Nowe procesy produkcyjne, nowe technologie oraz nowy, rewolucyjny pojazd. To wszystko podkreśla znaczenie zakładu w Debreczynie, jak również samego miasta - mówi dr Papp.

Perfekcyjne wdrożenie BMW iFACTORY

Na obszarze ponad 400 hektarów, w północno-zachodniej części węgierskiego miasta Debreczyn, BMW Group zbuduje fabrykę kompletnych pojazdów wraz z tłocznią blach, produkcją karoserii, lakiernią oraz montażem. Zdolność produkcyjna to około 150 tysięcy egzemplarzy rocznie. Przedsiębiorstwo zainwestuje ponad miliard euro w lokalizację, w której od 2025 roku będą produkowane wyłącznie pojazdy elektryczne. Model produkowany w przyszłości w Debreczynie ustanawia Nową Klasę i wykorzystuje architekturę klastra opracowaną specjalnie dla pojazdów całkowicie elektrycznych.

- Nowa Klasa oraz nowa architektura dają nam jednorazową szansę, aby całkowicie zmienić produkcję samochodów we wszystkich jej aspektach - mówi Milan Nedeljkovic. - Dzięki tej nowoczesnej fabryce będziemy w stanie idealnie wdrożyć nasz strategiczny cel produkcyjny, BMW iFACTORY, z jego aspektami Lean, Green i Digital.

Jasny cel: brak emisji CO2 podczas produkcji w Debreczynie

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój w produkcji, BMW Group postawiła sobie jasny cel w swoim nowym zakładzie produkcyjnym. Milan Nedeljkovic: - Emisja CO2 przypadająca na jeden wyprodukowany pojazd będzie zerowa. W ten sposób udowodnimy, że dzięki odpowiedniej determinacji i sile innowacji zrównoważona produkcja samochodów jest możliwa. - Istotnym elementem koncepcji zrównoważonego rozwoju w nowym zakładzie jest całkowita rezygnacja z paliw kopalnych.

- Nie będziemy korzystać ani z ropy naftowej, ani z gazu ziemnego, lecz wyłącznie z energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych - mówi Milan Nedeljkovic i podkreśla: - W naszym zakładzie w Debreczynie realizujemy pierwszą na świecie produkcję pojazdów bez emisji CO2. - W ten sposób Debreczyn wniesie zauważalny wkład w redukcję emisji CO2 związanej z produkcją o 80% do 2030 roku.

Znaczna część potrzebnej energii ma być produkowana przez wielkopowierzchniowe systemy fotowoltaiczne znajdujące się bezpośrednio na terenie zakładu. Ponadto zakład będzie pozyskiwał 100% potrzebnej energii z regionalnych, odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo trwają badania nad wykorzystaniem energii geotermalnej. Zwłaszcza w lakierni stosowane będą innowacyjne technologie, które wcześniej nie były dostępne na rynku w takiej formie. Rezygnacja z palników gazowych w suszarniach wymaga włączenia do przyszłego systemu produkcyjnego nowych technologii opartych na energii elektrycznej. - Tutaj odgrywamy zdecydowanie pionierską rolę - mówi Milan Nedeljkovic.

Kolejnym elementem zrównoważonej produkcji jest konsekwentny obieg. Materiał i surowce potrzebne do produkcji, o ile to możliwe, będą wykorzystywane ponownie. Na przykład metalowe ścinki i wióry powstające podczas frezowanie i tłoczenia będą poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane. Ciepło odpadowe z systemów chłodzenia będzie wprowadzane do obiegu i posłuży do ogrzewania pomieszczeń oraz wody. Zakład będzie wykorzystywał inteligentne systemy monitorowania energii, by precyzyjnie określić całe zużycie, wykryć niepotrzebne straty i produkować w sposób wysoce efektywny pod względem wykorzystania zasobów.

Inteligentne i efektywne wykorzystanie potencjału cyfryzacji

Również w kwestii cyfryzacji fabryka BMW Group w Debreczynie będzie wytyczała nowe szlaki. I to nawet już dziś na etapie planowania. W niespotykanym dotąd stopniu firma wykorzystuje narzędzia do planowania cyfrowego, aby zaprojektować cały proces produkcji w przestrzeni wirtualnej aż do najmniejszego szczegółu oraz symulować i optymalizować każdy etap produkcji z milimetrową precyzją. W szczególności współpraca z amerykańską firmą Nvidia i wykorzystanie wspólnie opracowanego oprogramowania do planowania Omniverse umożliwia BMW Group nie tylko bardziej precyzyjne i szybsze planowanie, ale także znacznie większą współpracę. I to zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz, z partnerami i dostawcami. Milan Nedeljkovic: - Ta fascynująca technologia jest rewolucyjna. W świecie wirtualnym nasz przyszły zakład w Debreczynie już dzisiaj produkuje pojazdy Nowej Klasy.

Oprócz tego stosowanych jest wiele innych narzędzi do cyfryzacji. Aplikacje ze sztuczną inteligencją (SI) na wiele sposobów pomagają w zapewnieniu jakości i optymalizują procesy utrzymania ruchu w ramach konserwacji inteligentnej i konserwacji predykcyjnej. Edge computing, analityka danych, technologie lokalizacyjne 5G i autonomiczne inteligentne systemy logistyczne z funkcjami Sl poszerzają spektrum zastosowań cyfrowych.

- Potencjał cyfryzacji jest ogromny. W zakładzie w Debreczynie wykorzystamy ten potencjał w sposób inteligentny i efektywny - podkreśla członek zarządu ds. produkcji. - Osiągamy nowy wymiar spójności danych wzdłuż całego łańcucha wartości i we wszystkich łańcuchach procesów.

Rekrutacja pracowników przyspiesza

- Niezależnie od wszystkich technologii, innowacji i zaawansowanej techniki fabryka samochodów jest tylko tak dobra, jak jej pracownicy - mówi Milan Nedeljkovic. Obecny zespół około 100 osób skupionych wokół dyrektora zakładu Hansa-Petera Kemsera powiększy się w ciągu najbliższych dwóch lat do ponad 1000 pracowników. - Rekrutacja stopniowo przyspiesza - mówi dyrektor Kemser. Celem jest obsadzenie wszystkich stanowisk kierowniczych dla poszczególnych technologii pracownikami z Węgier. - Skupimy się na utalentowanych profesjonalistach z regionu Debreczyna i wschodnich Węgier- kontynuuje Hans-Peter Kemser. - Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia firma będzie oferować liczne dodatkowe korzyści, dzięki czemu będzie na Węgrzech postrzegana jako bardzo atrakcyjny pracodawca. Koncepcja ta obejmuje specjalne ubezpieczenia wypadkowe, dodatki do transportu, oferty cateringowe i, już od teraz, dostęp do firmowej opieki medycznej. Przewidziana jest także opieka i edukacja dla dzieci z rodzin niemieckich oraz węgierskich. - Postrzegamy siebie jako atrakcyjnego pracodawcę pod wieloma względami. Oferowanie atmosfery uznania jest dla nas tak samo ważne jak godziwe warunki pracy i orientacja na pracownika w miejscu pracy. Dzięki temu pracownicy są lojalni i identyfikują się z przedsiębiorstwem - wyjaśnia dyrektor Kemser.

W trakcie zbliżającego się etapu budowy firma oferuje stanowiska dla wykwalifikowanych pracowników i specjalistów w zakresie budowy budynków, a także budowy instalacji i zarządzania obiektami. Ponadto prowadzona jest rekrutacja w obszarach zasobów ludzkich, finansów, zakupów, IT, planowania i kontroli. Działania rekrutacyjne w produkcji zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Budowa centrum szkoleniowego BMW w fabryce w Debreczynie już się rozpoczęła, tak by lokalne szkolenie zawodowe w systemie dualnym mogło rozpocząć się zgodnie z planem we wrześniu 2023 roku. W przyszłości około 70 stażystów rocznie będzie przygotowywanych do egzaminu na wykwalifikowanego pracownika w czterech zawodach przez ośmiu mistrzów szkolących w ramach trzyletniego programu szkoleniowego.

- W ten sposób tworzymy przyszłość tego zakładu, a równocześnie kształtujemy indywidualną przyszłość wielu młodych ludzi - podkreśla dyrektor zakładu Hans-Peter Kemser.
0
Udostępniono
Automotive CEE Day 2024
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

QSense Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.
Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.
Lubricant Polska Sp. z o.o.
FABER CNC
YETICO S.A.