GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
Wdrożenie kontroli granicznych na przejściach granicznymi Niemcami z Czechami i Austrią grozi w niedługim czasie zakłóceniami w zakładach motoryzacyjnych, ostrzegło 15 lutego br. europejskie stowarzyszenie CLEPA.

Sigrid de Vries, Sekretarz Generalna CLEPA podkreśla: „Europejscy dostawcy motoryzacyjni są zaniepokojeni niedawno ogłoszonymi decyzjami o zamknięciu granic i zintensyfikowaniu kontroli. Środki te powodują zakłócenia na wewnętrznych granicach Europy i krytyczne opóźnienia w łańcuchu dostaw. Jednolity rynek jest ważnym osiągnięciem Unii Europejskiej. Obrona jego integralności jest priorytetem, szczególnie w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów i pracowników. Części, które utknęły na granicy, mogą zakłócić nasze łańcuchy dostaw Just in Time, przerwać produkcję i zagrozić wydajności sektora oraz miejscom pracy”.

Chociaż zdrowie i bezpieczeństwo mają nadrzędne znaczenie, a sam przemysł podjął liczne środki w celu utrzymania najwyższych standardów, ważne jest również, aby chronić integralność rynku wewnętrznego. „Rządy UE muszą przestrzegać zobowiązania uzgodnionego na styczniowym posiedzeniu Rady, aby utrzymać otwarte granice”, mówi de Vries.

Transport towarów powinien być zwolniony z zamykania granic, a państwa członkowskie powinny zapewnić dostosowanie swoich środków kontroli granicznej, tak aby wspierać funkcjonowanie jednolitego rynku. Jeżeli kontrole na przejściach granicznych zostaną zintensyfikowane, państwa członkowskie powinny uszanować swoje zobowiązanie do priorytetowego traktowania transportu towarowego, co udało się z powodzeniem podczas pierwszej fali poprzez wprowadzenie „zielonych pasów” z łatwo stosowalnymi przepisami. Należy zauważyć, że wymagania testów COVID-19 dla zawodowych kierowców ciężarówek mogą podważyć korytarze towarowe i zagrozić zakłóceniami w łańcuchach dostaw, jak wykazano na przykładzie Dover w grudniu, gdzie długie kolejki do testowania kierowców ciężarówek spowodowały znaczne zakłócenia, podczas gdy prawie wszyscy kierowcy mieli ujemny wynik na obecność koronawirusa. Tylko poprzez ustanowienie praktycznej praktyki testowania, która zapewni ochronę pracowników, a jednocześnie zagwarantuje dostawę towarów, utrzymany zostanie sprawny łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej”, zaznacza Sekretarz Generalna CLEPA.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Geo Globe Polska Sp z o.o.
ARRK Shapers Polska Sp. z o.o.
EUROTOM Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.
Stansefabrikken Automotive
Trojan Manufacturing (UK) Ltd