Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Kolejny raz został wydłużony czas porozumienia pomiędzy Groclin SA. a GST AutoLeather Inc.

28 lipca 2020 roku do porozumienia z 2 kwietnia 2020 roku zawartego pomiędzy stronami. dokumentu do tego porozumienia, podpisanego 8 czerwca 2020 roku, w toku prowadzonych działań podpisane zostało kolejne przedłużenie udzielenia GST wyłączności na nabycie aktywów produkcyjnych GROCLIN S.A., zlokalizowanych na terytorium Ukrainy, do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Porozumienie z 2 kwietnia przewiduje:
  1. Udzielenie GST wyłączności na nabycie aktywów produkcyjnych GROCLIN S.A. na okres 90 dni,
  2. Zbadanie stanu aktywów przez GST, w tym w szczególności poprzez przeprowadzenie procesu Due Diligence,
  3. Ustalenie wstępnej listy Aktywów objętych transakcją na: (I. nieruchomości, II. maszyny i urządzenia oraz III. zapasy),
  4. Szacunkową wartość transakcji na poziomie 4,5 mln USD.
Podpisane Porozumienie nie zobowiązuje GST do nabycia aktywów, a stanowi ustalenie podstawowych parametrów ewentualnej przyszłej transakcji.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Trojan Manufacturing (UK) Ltd
Plasma Point Polska
Stjorsen Polska
Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.
KLG Sp. z o.o.
Coko-Werk Polska Sp. z o.o.