Grupa Renault ogłosiła przekształcenie swojego zakładu w mieście Flins w tzw. Re-FACTORY, pierwszy w Europie zakład gospodarki obiegu zamkniętego, który realizuje cel osiągnięcia do 2030 roku ujemnego bilansu CO2.

Projekt wpisuje się w strategię transformacji Grupy, której celem jest umożliwienie Renault wykorzystania nowego, dynamicznie rozwijającego się źródła wartości, przy jednoczesnej rozbudowie działalności przemysłowej we Francji. Zgodnie z planami Grupy zakład w formule RE-FACTORY obejmie działalność regeneracji części prowadzoną w Choisy-le-Roi. Grupa Renault planuje programy wsparcia i szkolenia pracowników we Flins i w Choisy-le-Roi w celu budowania odpowiednich kompetencji przy założeniu, że do 2030 r. zakład będzie zatrudniał ponad 3 tys. osób.

Przewodniczący Rady Administrującej Renault, Jean-Dominique Senard stwierdził, iż ogłoszenie tej informacji jest efektem znakomitej pracy, jaką wykonały zespoły Renault oraz konstruktywnych konsultacji z interesariuszami, w tym między innymi z samorządami. RE-FACTORY to swoisty świeży oddech dla Renault, dla naszych pracowników, a także nowy impuls dla rozwoju całego regionu. Projekt opiera się na pionierskim zaangażowaniu w ideę gospodarki obiegu zamkniętego, na wartościach naszej firmy, na naszej wiedzy i doświadczeniu i jako taki w pełni pozwala nam realizować ambicję pozytywnego przekształcenia całej naszej branży.

Kryzys klimatyczny oraz oczekiwania klientów skłoniły Grupę Renault do ukierunkowania strategii na jakość i trwałość produktów oraz na zmniejszenie emisji węglowej. W Grupie Renault jesteśmy przekonani, iż w gospodarce obiegu zamkniętego tkwi ogromny potencjał rozwojowy. Zakład w formule RE-FACTORY to szansa, by Grupa wyszła o krok przed konkurencję.

- Dzięki RE-FACTORY Flins stanie się wzorcem dla europejskiej gospodarki obiegu zamkniętego. RE-FACTORY umożliwi Grupie podjęcie wyzwań stojących przed obszarem mobilności i branżą motoryzacyjną dziś, a może przede wszystkim jutro. Zakład, który ma do 2030 r. osiągnąć ujemny bilans CO2, doskonale wpisuje się w globalną strategię Grupy łączenia gospodarki obiegu zamkniętego, redukcji emisji, rozwoju kompetencji i budowania nowej wartości - dodał Luca de Meo, dyrektor generalny Renault.

Zakład Re-FACTORY zostanie utworzony w latach 2021-2024 przy zaangażowaniu ogromnej sieci partnerów z różnych branż (startupów, wyższych uczelni, koncernów, samorządów itd.). Jego działalność będzie się skupiać na czterech obszarach kompetencji pokrywających się z pełnym cyklem eksploatacji pojazdów w ramach gospodarki obiegu zamkniętego (dostawa, ekoprojektowanie, oszczędność funkcjonalna, serwis, ponowne wykorzystanie, regeneracja i recykling).

Cztery obszary działalności:

RE-TROFIT: obszar ten będzie skupiał wszystkie działania na rzecz przedłużenia cyklu eksploatacji pojazdów oraz ich ponownego wykorzystania we współpracy z obszarem Re-CYCLE w celu zapewnienia sprawnego przepływu używanych części i materiałów w ramach zakładu. Obszar będzie obejmował Factory VO (samochodów używanych), którego zadaniem będzie regeneracja używanych pojazdów, „modernizacja” pojazdów spalinowych w celu montażu bardziej ekologicznych napędów, usługi naprawcze dla flot i nowej mobilności oraz usługę wytwarzania rzadkich części przy pomocy drukarek 3D. Będziemy również korzystać z centrum testowania i tworzenia prototypów, pracując nad trwałością pojazdów i materiałów, by budować w ten sposób podstawy dla lepszego projektowania pojazdów i rekomendowania lepszych rozwiązań eksploatacyjnych.

RE-ENERGY: obszar ten będzie obejmował tworzenie potencjalnych zastosowań dla wykorzystania akumulatorów i nowych form energii w skali przemysłowej (w tym optymalizację pierwszego cyklu eksploatacji akumulatorów, tworzenie drugiego cyklu zastosowania, między innymi jako stacjonarnego magazynu energii, zarządzanie wycofaniem akumulatorów z eksploatacji oraz opracowanie rozwiązań techniczno-logistycznych dla nowych rodzajów napędów, w tym napędu wodorowego).

RE-CYCLE: obszar będzie łączył działalność zakładu w Choisy-le-Roi oraz wszystkie pozostałe działania Grupy mające na celu sprawne zarządzanie zasobami i ich przepływem, dzięki czemu zostanie skrócony cykl dostaw materiałów i części oraz zwiększony udział materiałów używanych i z recyklingu (instalacja linii demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwiększenie skali regeneracji, ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów).

RE-START: W celu wzmocnienia dotychczasowych i rozwoju nowych kompetencji przemysłowych oraz przyspieszenia badań i innowacji w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego planujemy uruchomienie inkubatora oraz centrum naukowego i szkoleniowego.

Te cztery obszary funkcjonalne będą w założeniu współpracować z otoczeniem (pozostałymi spółkami Grupy, klientami, partnerami itd.) i działać na zasadzie pełnej koordynacji i komplementarności. Na przykład obszar RE-TROFIT będzie miał możliwość wysyłki używanych części do RE-CYCLE i odbioru części zregenerowanych lub nadających się do ponownego użytku. Obszar RE-CYCLE będzie mógł dostarczać do pozostałych obszarów części i materiały, a w zamian odbierać od RE-ENERGY używane akumulatory do regeneracji.

* Zgodnie ze strategią ekologiczną Grupy, która dąży do osiągnięcia w 2050 r. neutralności węglowej w Europie, zakład we Flins ma ambicje zdobycia do 2030 r. pozycji wiodącej europejskiej fabryki o ujemnym bilansie CO2 dzięki wkładowi ekosystemu w dekarbonizację środków transportu:

- ujemny bilans węglowy po zakończeniu konwersji dzięki nowym produktom i usługom, które pozwolą zmniejszyć emisję. Strategia dekarbonizacji opiera się również na zmniejszeniu emisji CO2 na skutek stopniowych zmian działalności zakładu we Flins (likwidacja lakierni, procesu montażu itd.);

- działalność zmniejszająca zużycie wody, energii i surowców.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

NOYEN Sp. z o.o.
QUIMILOCK Central Europe s.r.o
Alucrom Sp. z o. o.
PID-MILL Piotr Dydio
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
Trojan Manufacturing (UK) Ltd