Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Do sądu rejonowego właściwego dla spółek Borgers SE & Co. KGaA, Borgers Management SE, Johann Borgers GmbH, Johann Borgers Berlin GmbH i Borgers Süd GmbH zostały złożone wnioski o wszczęcie standardowego postępowania upadłościowego.

Został powołany tymczasowy syndyk masy upadłościowej a produkcja jest kontynuowana.

Wzrost cen energii oraz wysokie koszty materiałów zrównoważyły ​​osiągnięte w ostatnich latach i miesiącach sukcesy restrukturyzacyjne oraz doprowadziły do ​​nadzwyczajnych krótkoterminowych strat i utraty płynności.

Grupa Borgers jest dostawcą motoryzacyjnym, produkującym m.in. materiały wygłuszające (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz wykładziny dywanowe. Wśród klientów są producenci samochodów osobowych jak i pojazdów ciężarowych.

Dostawca zatrudnia w Niemczech prawie 1,9 tys. pracowników, w zakładach w Berlinie (290 pracowników), Bocholt (827 pracowników), Ellzee (476 pracowników), Holzgerlingen (49 pracowników) i Krumbach (258 pracowników). Kolejnych 2,7 tys. osób zatrudnionych jest w Polsce, Szwecji, Hiszpanii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Postępowanie upadłościowe nie dotyczy spółek poza granicami NIemiec.

Zakład w Złotoryi (Borgers Polska Sp. z o.o.) został oficjalnie otwarty w sierpniu 2017 roku.

To kolejna upadłość niemieckiego dostawcy motoryzacyjnego - we wrześniu niewypłacalność ogłosił Dr. Schneider.
0
Udostępniono
MotoSolutions
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Impel Group
Mondi Simet Sp. z o.o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
Takoni Sp. z o.o.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.