Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Producent samochodów sportowych Porsche, jego spółka zależna ds. zarządzania i doradztwa IT o nazwie MHP oraz firma reasekuracyjna Munich Re planują utworzyć spółkę joint venture „FlexFactory: Digital Factory Performance”.

 

Partnerzy podpisali już odpowiednią umowę. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest zaoferowanie cyfrowych i elastycznych koncepcji produkcji, a także innowacyjnych rozwiązań z dziedziny oprogramowania - z myślą o umożliwieniu produkcji bardzo małych partii przy zachowaniu wysokiej efektywność ekonomicznej.

- Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na niestandardowe produkty. Wyzwaniem jest to, by nawet małe serie były opłacalne w produkcji - powiedział Lutz Meschke, wiceprezes i członek zarządu Porsche AG ds. finansów oraz IT. - Z tego względu dostrzegamy istotny potencjał w międzybranżowym powiązaniu naszych kompetencji z Munich Re i MHP. Pozwala nam to łączyć wiedzę ekspercką na temat zarządzania ryzykiem z umiejętnościami w dziedzinie oprogramowania i know-how w zakresie produkcji -.

Torsten Jeworrek, członek zarządu Munich Re, tak skomentował wspólny cel: - W naszych oczach zadaniem nowej spółki jest przede wszystkim opracowywanie innowacyjnych strategii i usług z obszaru produkcji, tworzących wspólnie kompleksowe rozwiązanie, które następnie będziemy mogli zaoferować jako kompletny, dopasowany pakiet. Z kolei klienci, dzięki połączonym kompetencjom naszych firm, szybko skorzystają ze strategicznych korzyści i prawdziwej wartości dodanej (tej współpracy) -.

MHP i Munich Re już od końca 2017 r. pracują nad opracowaniem rozwiązań na rzecz elastycznej, cyfrowej produkcji, które jednocześnie zminimalizują ryzyko technologiczne i finansowe. W powstającej spółce joint venture Porsche Group oraz Munich Re mają po 50 procent udziałów. Utworzenie nowego podmiotu podlega zatwierdzeniu fuzji przez właściwe organy.

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

3M Poland Sp. z o.o.
Aplast Krawczyk s.c.
FIUKA Polska Sp. z o.o.
KLG Sp. z o.o.
 Trojan Manufacturing Ltd.
Galwan Sp. z o.o.