Manutan
1LOGISTICS ŻURALSKI
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
CABKA
Sigfox
baza dostawcow
Gotec
Audi chce do 2030 r. sprzedawać o 50 proc. więcej pojazdów niż dziś, a klientom kupującym samochody elektryczne oferować niepowtażalne wrażenia oparte o własne rozwiązania techniczne i własny system operacyjny.

Ponadto marka premium ma stać się liderem branży w zakresie zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności i technologii. „Nasza strategia ‘Vorsprung 2030’ (Przewaga 2030) zapewni rentowność firmy Audi jeszcze przez długi czas” - powiedział prezes zarządu AUDI AG Markus Duesmann. „Tempo zmian w naszym społeczeństwie gwałtownie wzrasta. Dlatego przyspieszamy też naszą transformację.” Kilka tygodni temu spółka Audi ogłosiła, że od 2026 r. zamierza wprowadzać na rynek globalny nowe modele wyposażone wyłącznie w napędy elektryczne. Do 2033 r. firma będzie stopniowo wygaszać produkcję silników spalinowych. Ta wyraźna deklaracja jest rezultatem intensywnego procesu budowania strategii.

Mając na celu dochowanie w przyszłości wierności mottu „Vorsprung durch Technik” (Przewaga dzięki technice), zarząd firmy poświęcił kilka ostatnich miesięcy na formułowanie nowej strategii pod nazwą „Przewaga 2030”. Wyznaczając datę przestawienia się na elektromobilność, marka z czterema pierścieniami w logo z determinacją przystępuje do tej transformacji. Audi skwapliwie przyjmuje rolę pioniera i promotora innowacji w branży motoryzacyjnej. „‘Przewaga dzięki technice’ pozostaje koniecznością, ponieważ najważniejsze problemy świata, takie jak emisja dwutlenku węgla i globalne ocieplenie, możemy rozwiązać wyłącznie poprzez stosowanie czystych technologii. Postrzegamy siebie jako firmę gwarantującą naszym klientom wolność i indiwidualną mobilność” - podkreślił Duesmann. To dlatego Audi koncentruje się na zeroemisyjnych układach napędowych. „Nie rozwijamy nowej technologii dla niej samej. Ona musi konsekwentnie i wydajnie zapewnić światu mobilność.”

1 września, podczas wydarzenia Audi Media Days poprzedzającego targi IAA Mobility 2021, które poświęcone zostanie sprawom korporacyjnym i biznesowym, Prezes zarządu AUDI AG odpowiadał będzie na pytania dziennikarzy, w tym dotyczące następujących zagadnień: Jaka jest wizja Audi? W jaki sposób firma zmieni się w najbliższych miesiącach i latach, aby dalej napędzać postęp technologiczny i zapewnić sobie dobrą pozycję w przyszłośi? W jaki sposób wdraża się w firmie dodatkowe procesy wewnętrzne, które wspierać będą dalsze innowacje, oraz jakich innowacji i produktów klienci mogą spodziewać się w nadchodzących latach?

Opracowanie nowej strategii „Przewaga 2030”

Motto „Przewaga dzięki technice” zdefiniowało DNA firmy Audi na 50 lat. Aby nie dopuścić do zmiany tego nastawienia, główna strateg firmy Audi, Silja Pieh i jej zespół, opracowała nowy proces tworzenia zrównoważonej i przyszłościowej strategii korporacyjnej. Silja Pieh spędziła kilka miesięcy z grupą około 500 pracowników Audi zajmujących stanowiska na różnych szczeblach hierarchii firmy i pracujących na głównych rynkach, takich jak Chiny i Stany Zjednoczone, na analizowaniu ponad 600 globalnych tendencji w sektorze mobilności do 2030 r., które mogą okazać się istotne dla firmy. W ten sposób określono strategiczne obszary działalności, które zostały przez zespół dokładnie omówione i ocenione we współpracy z zarządem firmy. Niektóre spostrzeżenia są oczywiste - sprzedaż i zyski będą stopniowo się przesuwać, na przykład początkowo z pojazdów z silnikami spalinowymi ku samochodom elektrycznym, a później, kiedy samochody autonomiczne zaoferują dodatkowy potencjał wzrostu - ku oprogramowaniu i usługom.

„Rzeczą, która całemu zespołowi wydaje się wyjątkowo zachęcająca, jest fakt, że u wielu pracowników oraz w zarządzie widać już głębokie zaangażowanie w kwestię zrównoważonego rozwoju. W przyszłości chcemy dalej kłaść nacisk na odpowiedzialne praktyki biznesowe i rygorystycznie ich przestrzegać” - wyjaśniała Pieh. Nowa strategia koncentruje się na rentownym wzroście i różnicowaniu. Zapewnia też wytyczne do wyznaczania priorytetowych i strategicznych obszarów działalności. Strategia obejmuje wiele różnych, współdziałających ze sobą elementów, takich jak szkolenie pracowników, kulturę korporacyjną oraz nowy korporacyjny system zarządzania.

Poza planem stopniowego wycofywania silników spalinowych, ważną rolę odgrywa silniejsze odróżnienie w pełni elektrycznych pojazdów Audi od konkurencji poprzez jakość i design, a także zwiększenie wartości dodanej dla klientów. To zamierzenie obejmuje płynnie połączone środowisko jazdy elektrycznej i autonomicznej. „W rezultacie tych zmian, w przyszłości firma, dzięki ofercie produktów cyfrowych i fizycznych, będzie w bliższym i częstszym kontakcie z klientami” - mówi John Newman, dyrektor ds. digitalizacji.

Audi również mocniej powiąże sukces w biznesie z działaniami ekologicznymi bazującymi na kryteriach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym. Kryteria te obejmują przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochronę ograniczonych zasobów naturalnych, bezpieczeństwo i higienę pracy, odpowiedzialność społeczną oraz praktyki związane z ładem korporacyjnym i zarządzaniem ryzykiem. Pieh wskazuje, że proces tworzenia strategii nie jest skończony - jest to trwający nieustannie proces rozwoju: „Świat, a w szczególności sektor transportu, gwałtownie ewoluuje. W przyszłości będziemy reagować na zmiany jeszcze szybciej i bardziej elastycznie.” W ramach zintegrowanego procesu planowania w Grupie, Audi będzie regularnie analizować i w razie potrzeby dostosowywać ramy strategiczne.

Koncern chce udowodnić, że rzeczywiście możliwe jest pogodzenie indywidualnej mobilności klasy premium z bezkompromisowym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój. Wraz z Grupą Volkswagen i innymi należącymi do niej markami, Audi zamierza odegrać rolę lidera w świecie nowej mobilności. W transformacji w kierunku elektromobilności i oprogramowania, skoncentrowana siła twórcza Grupy stanowi decydującą przewagę konkurencyjną. W lipcu Grupa Volkswagen na nowo zdefiniowała swoje priorytety w strategii NEW AUTO, która będzie wyraźnym wsparciem dla pomyślnego wdrożenia strategii „Przewaga 2030”.

Martin Primus, sekretarz generalny AUDI AG, jest przekonany, że przewaga tej strategicznej wizji polega na tym, iż pozwala ona wszystkim pracownikom firmy skoncentrować się na zbliżających się wyzwaniach - zarówno w samej marce Audi, jak i w całej grupie obejmującej marki Bentley, Lamborghini, Ducati i Italdesign. Wczesne obranie tego kursu daje zespołowi Audi niezbędną jasność i wystarczająco dużo czasu na dokończenie transformacji. Zrekonstruowany, mocny fundament ułatwi jej wprowadzenie pod względem finansowym, organizacyjnym oraz w kategoriach zasobów ludzkich.

Nowe pomysły na przyszłość - innowacje w Audi

Karoseria Audi Space Frame, napęd quattro, reflektory matrix LED i liczne patenty związane z elektromobilnością - lista innowacji Audi jest długa, a stanie się jeszcze dłuższa w przyszłości. Oliver Hoffmann, członek zarządu odpowiedzialny w Audi za rozwój techniczny wie, że nadchodzące lata przyniosą kolejne nowości. „W erze nowej mobilności definiujemy ‘Vorsprung’ (Przewagę) nie tylko jako światowej klasy inżynierię, najnowocześniejszy design i porywające wrażenia cyfrowe. Myślimy o niej nie tylko w kategoriach pojazdów. W przyszłości będziemy coraz bardziej koncentrować się na kompleksowych rozwiązaniach w zakresie mobilności, łącznie z otaczającą infrastrukturą” - wyjaśnia.

Nowy dyrektor ds. rozwoju poprzez projekt „Audi DNA” zamierza położyć duży nacisk na innowacje, których będą doświadczać klienci. W tym kontekście firma mocno zagłębia się w szczegóły techniczne, takie jak wymogi dotyczące kąta skrętu kierownicy, czy akustyki. Wszystko po to by opracować jedyne w swoim rodzaju wrażenia dla klientów marki Audi. „Musimy nadać naszym produktom wyraźne, charakterystyczne DNA. W przyszłości bardzo jasno sprecyzujemy, jakim doświadczeniem powinno być prowadzenie Audi. Na marginesie, dotyczy to również wysoce zautomatyzowanej jazdy” - zauważa Hoffmann.

Tak jak cała firma, Dział Rozwoju Technicznego Audi przechodzi największą transformację w swojej historii - przed nami najbardziej wymagająca dekada w branży motoryzacyjnej. Dotyczy to również stale rosnącego ukierunkowania na oprogramowanie pojazdów i autonomiczną jazdę. Poza elektromobilnością, główne punkty strategii Grupy Volkswagen obejmują zwiększenie możliwości łączności, usługi cyfrowe oraz większe wykorzystanie systemów programowanych w firmie.

W przyszłości klienci będą w stanie podnieść standard swoich pojazdów i według potrzeby aktualizować lub instalować podsystemy. Właściciele pojazdów z silnikami spalinowymi w różnych krajach również będą mieli zapewnioną wyjątkową obsługę przez cały czas eksploatacji samochodu. „Nasze pojazdy, dzięki inteligentnemu wyposażeniu oferowanemu w ramach obsługi posprzedażowej, będą jeszcze bardziej zorientowane na klienta, spersonalizowane i ekologiczne” - powiedział Hoffmann, objaśniając decyzję firmy.

W nowej strategii 2030 ważną rolę odgrywa CARIAD. Do roku 2025 ta część Grupy zajmująca się oprogramowaniem, opracuje skalowalną platformę ze znormalizowanym systemem operacyjnym i łącznością w chmurze dla wszystkich marek Grupy Volkswagen. „Platforma oprogramowania E3 2.0 będzie służyć jako element umożliwiający przyszłe synergie i innowacje, w tym autonomiczną jazdę” - wyjaśnił Duesmann. Podczas gdy CARIAD odpowiada za techniczne wdrożenie rozwiązań bazujących na oprogramowaniu, we współpracy z tym zespołem poszczególne marki będą je integrować ze swoimi pojazdami.

Jürgen Rittersberger, członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie finansami i kwestiami prawnymi wyjaśni podczas Audi Media Days w jaki sposób zamierza stworzyć finansowe podstawy pozwalające promować innowacje w Grupie Audi. „W Audi za każdą innowacją techniczną kryje się specyficzne nastawienie: chcemy myśleć holistycznie i zawsze mieć w głowie kontekst społeczny i socjalny. Firma stale optymalizuje procesy i koszty, aby innowacje mogły pozostać w zasięgu możliwości finansowych klientów. Żeby przeprowadzić transformację, jaką w tej chwili przechodzi Audi, musimy uwolnić i uwolnimy odpowiednie zasoby finansowe. Tylko w ten sposób możemy w dłuższej perspektywie zachować konkurencyjność i rentowność” - zadeklarował Rittersberger. Poza zarządzaniem, zorientowaną na wyniki sprzedażą i dobrymi wynikami operacyjnymi, w sukcesie firmy dużą rolę odgrywa wykorzystanie w Grupie Volkswagen synergii sprzętu i oprogramowania. Pierwsza połowa 2021roku pokazała, że Audi jest na dobrej drodze - rekordowa liczba dostarczonych pojazdów i znaczący wzrost wolumenu pojazdów elektrycznych potwierdzają, że marka z czterema pierścieniami w logo stawia na zrównoważoną i rentowną mobilność.

Audi od ponad pięciu lat w swoim berlińskim ośrodku innowacji Denkwerkstatt opracowuje nowe pomysły na przyszłość. W tym czasie ośrodek ten zyskał szerokie uznanie jako jeden z wiodących ośrodków innowacyjnych niemieckiego koncernu, a dzięki panującej w nim atmosferze start-upu i elastycznym zespołom, staje się kołem napędowym Audi do opracowania innowacyjnych modeli biznesowych. Ponadto prowadzony w Audi program przedsiębiorczości wewnętrznej sprawia, że pracownicy z różnych działów potrafią rozwinąć pomysły biznesowe w zaledwie kilka tygodni. Pod koniec każdego etapu jury złożone z ekspertów ocenia na podstawie wstępnie zdefiniowanych kryteriów czy dane przedsięwzięcie powinno być kontynuowane czy też wstrzymane. „Naszym celem jest szybkie przekształcanie nowych pomysłów w innowacje istotne dla klientów. Audi Denkwerkstatt odgrywa w tym procesie główną rolę” - podkreślił Hoffmann.

Jednocześnie Audi intensywnie pracuje nad wydajnymi procesami produkcyjnymi i wykorzystaniem w produkcji inteligentnych technologii. Na przykład w Audi Production Lab firma kieruje opracowaniem najnowocześniejszych rozwiązań produkcyjnych. W tym celu zespół wykorzystuje siatkę instytutów naukowych, start-upów i dostawców globalnych, a przede wszystkim polega na fachowej wiedzy i kreatywności swoich pracowników. Przy tym zakład Audi w Neckarsulm odgrywa kluczową rolę jako fabryka pilotażowa i prawdziwe laboratorium cyfrowej transformacji. Rozwiązania informatyczne i wkład partnerów technologicznych, takich jak Amazon Web Services, SAP i Capgemini są włączane w przedsięwzięcie Industry 4.0, zapewniając pełną łączność fabryki.

Audi w Chinach

Rynek chiński będzie nadal odgrywał ważną rolę w nowej strategii firmy. Audi szacuje, że do 2030 r. rynek pojazdów premium w tym kraju wzrośnie do 4,5 miliona egzemplarzy rocznie, podczas gdy w roku 2020 liczba ta wynosiła 3,1 miliona pojazdów. Ponadto udział w tej liczbie samochodów elektrycznych może zwiększyć się z 10 proc. dzisiaj do nawet 40 proc. pod koniec dekady.

W tej sytuacji dalsza rozbudowa działalności Audi w Chinach jest jedynym logicznym posunięciem. Obejmuje zwiększenie dostaw samochodów elektrycznych produkowanych lokalnie. Poprzez swoje działania Audi pomaga w przestawieniu chińskiej branży motoryzacyjnej na mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Siedziba spółki joint venture założonej przez FAW i Volkswagen znajduje się w Changchun, gdzie - poza innymi miejscami w Chinach - Audi produkuje samochody od ponad 30 lat. Wraz z FAW do końca 2021 r. firma poszerzy asortyment produkowanych lokalnie samochodów do dwunastu modeli. Pierwsze produkty wytwarzane we współpracy z drugim chińskim partnerem Audi, SAIC Volkswagen, zostaną wprowadzone na rynek w 2022 r. Będą one również sprzedawane za pośrednictwem istniejącej sieci dealerów prowadzonej przez FAW-Volkswagen Audi.

„Nasze podejście opiera się tutaj na zasadzie ‘produkcja na chiński rynek w Chinach’, dlatego Audi koncentruje się na specyficznych potrzebach klientów z największego rynku motoryzacyjnego na świecie i aktywnie promuje innowacje” - powiedział Werner Eichhorn, prezes Audi China. „Wraz z dwoma naszymi partnerami, FAW i SAIC, jesteśmy dobrze przygotowani na wyzwania przyszłości.” Jak dotąd firma Audi wysłała na chiński rynek ponad 7 milionów pojazdów, a w samym 2020 r. sprzedała w Chinach 727 358 samochodów. W pierwszej połowie 2021 r. liczba ta opiewała na 418 749 pojazdów.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.
Nifco Poland Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)