Manutan
Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
Gotec
W następstwie utworzenia Stellantis N.V. w wyniku sfinalizowania transgranicznego połączenia prawnego Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) i Peugeot SA (PSA) w dniu 16 stycznia 2021 r., poniższe dane przedstawiają informacje o zyskach z dotychczasowej działalności FCA i PSA za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

FCA
 • FCA informuje o mocnych wynikach za cały rok 2020 pomimo wpływu COVID-19:
 • Skorygowany EBIT * w wysokości 3,7 mld euro z marżą 4,3%
 • Zysk netto na progu rentowności przy skorygowanym zysku netto w wysokości 1,9 mld euro
 • Dodatnie wolne przepływy pieniężne w pionie przemysłowym* na poziomie 0,6 mld euro

FCA odnotował rekordowe wyniki w Q4 2020:
 • Rekordowe wyniki Grupy i Ameryki Północnej za czwarty kwartał, odpowiednio ze skorygowanym wynikiem EBIT w wysokości 2,3 mld euro i 2,2 mld euro oraz marżami w wysokości 8,2% i 11,6%, przy rentowności wszystkich regionów i Maserati
 • Silne wolne przepływy pieniężne w pionie przemysłowym na poziomie 3,9 mld euro

Groupe PSA
 • Wysoka rentowność w 2020 r. pomimo COVID-19
 • ze skorygowaną marżą operacyjną pionu motoryzacyjnego na poziomie 7,1%:
 • 7,1% skorygowana marża operacyjna* pionu motoryzacyjnego na poziomie 3,4 mld euro
 • 9,4% skorygowana marża operacyjna pionu motoryzacyjnego na rekordowym poziomie za II półrocze
 • Wynik netto udziału Grupy na poziomie 2,2 mld euro
 • 2,7 mld euro wolnych przepływów pieniężnych w pionie motoryzacyjnym*
 • 13,2 mld euro pozycja finansowa netto pionu motoryzacyjnego*

Te wyniki pokazują stabilność Stellantis, powstałej z połączenia dwóch silnych firm w dobrej kondycji. Stellantis znakomicie rozpoczyna działalność i jest w pełni skoncentrowana na pełnym osiągnięciu obiecanych synergii” - Carlos Tavares, dyrektor generalny Stellantis

Zgodnie z poprawką do Umowy o Połączeniu z 20 września, Zarząd zatwierdził wypłatę w wysokości 1,0 mld euro(1) dla akcjonariuszy, z zastrzeżeniem zgody akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu w dniu 15 kwietnia.

Perspektywy branżowe 2021 r. (2): Ameryka Północna +8%, Ameryka Południowa +20%, Europa +10%, Bliski Wschód i Afryka +3%, Indie i Azja i Pacyfik +3% oraz Chiny +5%

Wytyczne 2021 r. (3): Skorygowana marża zysku operacyjnego w wysokości 5,5-7,5%; przy założeniu braku istotnych przestojów związanych z COVID-19

Wyniki te nie reprezentują skonsolidowanych wyników firmy Stellantis N.V.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Trucksystems.pl Sp. z o.o.
Gergonne Polska Sp. z o.o.
Shot Blasting Sp. z o.o.
PAKOM Sp. z o.o.
MM Systemy Sp. z o.o.
BeGC Polska Sp. z o.o.