1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
1LOGISTICS ŻURALSKI
Stokvis Tapes
Aalberts
CABKA
VIA
Gotec
baza dostawcow
Sigfox
ŠKODA, jako firma działająca w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju, korzysta z najnowocześniejszych technologii, aby oszczędnie i efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne.

Dzięki temu marka znacznie zmniejszyła zużycie wody od 2010 roku. Obecnie odzyskuje ponad 45% wody zużywanej w ciągu roku. W ramach strategii GreenFuture ŠKODA wdraża liczne działania i projekty, które mają zapewnić jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie cennych zasobów.

- W ŠKODA AUTO nieustannie pracujemy nad zmniejszaniem negatywnego wpływu produkcji naszych pojazdów na środowisko. Dzięki najnowocześniejszym technologiom w zeszłym roku odzyskaliśmy ponad 650 000 m3 wody, co stanowi ponad 45% ilości tego surowca zużywanego przez markę w ciągu roku. Jednocześnie nasi pracownicy przedstawili prawie 100 innowacyjnych pomysłów, w jaki sposób możemy uczynić ŠKODĘ jeszcze bardziej zrównoważoną ekologicznie - mówi Michael Oeljeklaus, członek zarządu ŠKODA AUTO ds. Produkcji i Logistyki.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju

Woda jest niezbędna przy produkcji pojazdów, np. do ich lakierowania i płukania czy chłodzenia. Dlatego ŠKODA koncentruje się na zrównoważonej gospodarce wodnej i ciągłym zmniejszaniu zużycia wody w swoich fabrykach. Dzięki innowacyjnym technologiom i koncepcjom zużycie wody przy produkcji jednego pojazdu spadło z 2,76 do 1,74 m3, czyli prawie o 37%.

Nowoczesne systemy filtracji w lakierniach są kolejnym doskonałym przykładem zrównoważonych rozwiązań w produkcji pojazdów: przetwarzają one ścieki i ponownie wprowadzają je do obiegu. Nowa lakiernia, którą ŠKODA otworzyła w 2019 roku w swojej głównej fabryce w Mladá Boleslav, jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska w Europie, a także przyczynia się do bardziej zrównoważonego wykorzystania wody.

Stosuje się tam na przykład proces zwany „separacją na sucho”, polegający na tym, że resztki farby, takie jak cząsteczki pigmentu, są absorbowane. W tej procedurze mielony wapień zastępuje używaną dotychczas wodę. W rezultacie szlam lakierniczy nie gromadzi się jako produkt odpadowy.

Pracownicy ŠKODY również przyczyniają się do poprawy wpływu marki na środowisko. Na przykład regularnie oceniają zgodność działań firmy z celami środowiskowymi. Mogą także zgłaszać sugestie w celu dalszego poprawienia równowagi ekologicznej ŠKODY. Najlepsze koncepcje są nagradzane i wdrażane. Dzięki tej inicjatywie w 2020 roku zaoszczędzono łącznie 775 000 euro.

Ochrona środowiska w ramach strategii GreenFuture

ŠKODA dzieli swoje działania środowiskowe na trzy obszary i grupuje je w ramach strategii GreenFuture. Jej pierwszy dział – GreenProduct koncentruje się na rozwoju pojazdów, które pod względem układu napędowego i wykorzystania materiałów nadających się do recyklingu są zarówno wydajne, jak i przyjazne dla środowiska. Poprzez środki objęte GreenRetail firma promuje przyjazne dla środowiska działania w salonach dealerskich i serwisach samochodowych. Z kolei GreenFactory obejmuje wszystkie środki, które pomagają oszczędzać zasoby podczas produkcji. Co dwa lata marka publikuje swoje cele z zakresu ochrony środowiska wraz z informacjami na temat podjętych działań w raporcie zrównoważonego rozwoju.

Oprócz GreenFuture ŠKODA realizuje również strategię goTOzero Grupy Volkswagen. Dotyczy ona zmian klimatycznych, wykorzystywanych zasobów, jakości powietrza, a także zgodności środowiskowej i określa deklarację marki dotyczącą ochrony środowiska. Grupa Volkswagen dąży do zminimalizowania wpływu na środowisko wywoływanego przez wszystkie tworzone przez nią produkty i rozwiązania z zakresu mobilności. Obejmuje to cały cykl życia pojazdu – od wydobycia surowców aż po koniec okresu eksploatacji samochodu.

Od 1993 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych edukuje w zakresie problemów klimatycznych podczas Światowego Dnia Wody. Odbywa się on co roku, 22 marca. W tym roku akcja wystartowała pod hasłem „Docenianie wody”. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na znaczenie wody i jej ochrony. Obejmuje to nie tylko aspekty finansowe, ale także ekologiczne, społeczne i kulturowe.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

KAISER+KRAFT Sp. z o.o.
Stansefabrikken Automotive
GOTEC Polska Sp. z o.o.
ELTEK Poland Sp. z o.o.
Amvian Automotive (Poland) Sp. z o.o.
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.