Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
VIA
Aalberts
CABKA
Sigfox
- Dzięki pakietowi pomocy dla niemieckiej gospodarki, który został dzisiaj uruchomiony przez rząd federalny, mobilizuje on znaczne fundusze na wsparcie firm, które mają trudności z powodu pandemii korony - skomentowała wczoraj poniedziałkową decyzję rządu prezes Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) Hildegard Müller.

- Natychmiastowe działanie rządu federalnego i imponująca kwota pomocy pokazują, że jest on bardzo świadomy niebezpieczeństw, jakie koronawirus stwarza dla mieszkańców naszego kraju, koniunktury gospodarczej i gospodarki Niemiec. Chcielibyśmy wyrazić specjalne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w politykę i administrację - powiedziała Hildegard Müller.

Niezwykle wysokie kwoty, które zostały udostępnione, mogą znacząco przyczynić się do zabezpieczenia płynności przedsiębiorstw przez pewien okres czasu. To było kluczowe w tej fazie kryzysu.

- Teraz należy zadbać o to, aby pomoc dotarła do dotkniętych przedsiębiorstw szybko i bez biurokracji - powiedziała prezes VDA. - Dotyczy to również środków wsparcia banku rozwoju KfW. Szybka realizacja pomocy jest również ważna, aby móc szybko ją dostosować, jeśli konieczne będą dalsze działania w celu stabilizacji przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego z zadowoleniem przyjmuje rozporządzenie w sprawie ułatwienia pracy w skróconym czasie. Zwrot pełnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem stanowi kolejny ważny wkład w zapewnienie ich płynności. Wszystkie te środki należy teraz szybko wdrożyć, a wszelkie pojawiające się wątpliwości należy szybko rozwiązać w interesie firm, aby wsparcie to mogło szybko zacząć obowiązywać.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ARRK Shapers Polska Sp. z o.o.
NGplast Sp. z o.o. - opakowania przemysłowe
item Polska Sp. z o. o.
Nifco Poland Sp. z o.o.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)