Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
VIA (do 31.12.2020)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Koncern Volkswagen szybciej niż zakładano realizuje wyznaczony cel dotyczący zrównoważonej i wydajnej produkcji.

Jednocześnie czyni kolejne postępy w dziedzinie obniżania kosztów produkcji. Oliver Blume, Członek Zarządu Koncernu Volkswagen i Prezes Zarządu Porsche AG, stwierdził: - Produkujemy nasze auta w sposób, który środowisko naturalne obciąża mniej niż kiedykolwiek wcześniej. Spodziewany wpływ produkcji każdego samochodu na środowisko zmniejszy się w latach 2010-2019 o ponad 37 procent -. Procesy związane z wydajnością wdrożone w produkcji w 2019 r. szacuje się na 1 mld EUR, spodziewany jest wzrost wydajności o sześć procent. Blume podkreślił jednocześnie, że nie można rezygnować z kolejnych działań zwiększających wydajność produkcji.

Cel zakładający zmniejszenie wpływu produkcji na środowisko o połowę do 2025 roku koncern Volkswagen realizuje szybciej niż zakładano, osiągając redukcję o 37 procent. Mierząc wpływ produkcji każdego auta na środowisko pod uwagę bierze się pięć następujących kryteriów: emisję dwutlenku węgla, zużycie energii, wody i rozpuszczalników, a także ilość odpadów. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat emisja dwutlenku węgla przypadająca na każdy pojazd zmniejszyła się o ponad 10 procent.

Koncern czyni także duże postępy w realizacji celu jakim jest zwiększenie o 30 procent produktywności w latach 2016-2025. W tym roku produktywność wzrośnie prawdopodobnie o 6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, do czego w znacznej mierze przyczynią się fabryki poza granicami Niemiec. Poprawa w tej dziedzinie jest większa niż pierwotnie zakładano. W sumie środki zainwestowane na ten cel szacuje się w 2019 roku na miliard euro - liczone przed uwzględnieniem inflacji. Blume stwierdził w związku z tym: - Produkcja zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju jest także ważnym elementem naszej społecznej odpowiedzialności -.

Oliver Blume podkreślił jednocześnie znaczenie działań służących wzrostowi efektywności produkcji: - Transfer wiedzy i ścisła współpraca w ramach koncernu to istotne czynniki dalszego wzrostu efektywności, a także redukcji kosztów i inwestycji -. Coraz ważniejsze jest więc to, by najlepsze przykłady i rozwiązania przenosić z jednej fabryki do innych. - Nasz koncern ma na świecie 122 fabryki. Stwarza to ogromne możliwości synergii. Nadal będziemy konsekwentnie wdrażać kolejne przedsięwzięcia w ramach naszej strategii produkcyjnej -.

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

item Polska Sp. z o. o.
Malbox The Stamping Company
 PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
MX norm Sp. z o.o.
3M Poland Sp. z o.o.