Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
CABKA
Sigfox
baza dostawcow
Gotec
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. firma Volvo Cars sprzedała 530 649 samochodów, co oznacza wzrost o 17,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Zarówno w Europie, jak i w Chinach i Stanach Zjednoczonych odnotowano wzrost sprzedaży w okresie od stycznia do września, pomimo trudnego roku, w którym przestoje dostawców związane z Covid-19 były wynikiem globalnego niedoboru surowców.

We wrześniu globalna sprzedaż Volvo Cars osiągnęła poziom 47 223 samochodów, co oznacza spadek o 30,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Spadek ten związany był z niedoborem komponentów. Wpłynęło to na produkcję, która mimo wszystko pod koniec miesiąca ponownie wzrosła. Popyt na produkty Volvo Cars utrzymywał się na wysokim poziomie.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. liczba samochodów Volvo sprzedanych online wzrosła o ponad 360 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r. Wzrost ten był spowodowany rosnącym popytem ze strony klientów, a także poszerzeniem oferty na większej liczbie rynków.

Popularnością wśród klientów cieszyła się linia modeli Recharge firmy Volvo Cars, z napędem w pełni elektrycznym lub hybrydowym plug-in. Udział modeli Recharge w sprzedaży globalnej wyniósł 24,9 proc. w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy i 26,9 proc. w samym wrześniu.

Sprzedaż w USA w okresie od stycznia do września wyniosła 95 365 samochodów, co oznacza wzrost o 29,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. We wrześniu liczba sprzedanych samochodów wyniosła 9 350 sztuk, co przekłada się na spadek o 9,0 proc. w porównaniu z wrześniem 2020 r., przede wszystkim z powodu braku dostępnych samochodów.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku firma Volvo Cars sprzedała 220 371 samochodów w Europie, co oznacza wzrost o 10,0 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Na wyniki sprzedaży we wrześniu duży wpływ miał brak dostępnych samochodów, co odbiło się na sprzedaży na takich rynkach jak Szwecja, Wielka Brytania, Belgia i Włochy. Efektem tego był spadek do 18 089 sprzedanych samochodów, czyli o 41,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy roku Volvo Cars sprzedała 132 610 samochodów w Chinach, co oznacza wzrost o 17,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. We wrześniu sprzedano 9 696 samochodów, co oznacza spadek o 43,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Elmigo Sp. z o.o.
Sigfox Poland Sp. z o.o.
Novacode Sp. z o.o.
Sirit Poland Sp. z o.o.
Nifco Poland Sp. z o.o.
Moldex3D