Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
Firma Mercedes-Benz Group AG (symbol giełdowy: MBG) osiągnęła solidne wyniki finansowe za 2023 rok.

Zwiększona koncentracja na pożądanych samochodach osobowych i dostawczych w połączeniu z nieprzerwaną dyscypliną kosztową zaowocowały zyskiem grupy przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) w wysokości 19,7 mld euro (2022: 20,5 mld euro) oraz przychodami w wysokości 153,2 mld euro (2022: 150,0 mld euro). W 2023 roku, w wymagającym otoczeniu charakteryzującym się ograniczeniami w łańcuchu dostaw, a także zmiennością geopolityczną i makroekonomiczną, Mercedes-Benz Cars osiągnął skorygowaną rentowność sprzedaży na poziomie 12,6%, a Mercedes-Benz Vans – na poziomie 15,1%, natomiast skorygowana stopa zwrotu z kapitału własnego Mercedes-Benz Mobility wyniosła 12,3%.

- W 2023 roku Mercedes-Benz kontynuował swoją transformację, opracowując kolejne najnowocześniejsze innowacje w obszarze napędów elektrycznych oraz cyfrowych technologii, intensyfikując skalowanie pojazdów elektrycznych i osiągając solidne wyniki finansowe. Innymi słowy, w wymagających czasach zespół dalej realizował naszą strategię, dostarczając na rynek eSprintera i nową Klasę E. Jednocześnie przygotowaliśmy grunt dla produktów i platform nowej generacji, takich jak VAN.EA oraz MB.OS. Cel: utrzymać Mercedes-Benz w czołówce swojej branży - powiedział Ola Kaellenius, dyrektor generalny Mercedes-Benz Group AG.

Firma Mercedes-Benz Group AG (symbol giełdowy: MBG) osiągnęła solidne wyniki finansowe za 2023 rok. Zwiększona koncentracja na pożądanych samochodach osobowych i dostawczych w połączeniu z nieprzerwaną dyscypliną kosztową zaowocowały zyskiem grupy przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) w wysokości 19,7 mld euro (2022: 20,5 mld euro) oraz przychodami w wysokości 153,2 mld euro (2022: 150,0 mld euro). W 2023 roku, w wymagającym otoczeniu charakteryzującym się ograniczeniami w łańcuchu dostaw, a także zmiennością geopolityczną i makroekonomiczną, Mercedes-Benz Cars osiągnął skorygowaną rentowność sprzedaży na poziomie 12,6%, a Mercedes-Benz Vans – na poziomie 15,1%, natomiast skorygowana stopa zwrotu z kapitału własnego Mercedes-Benz Mobility wyniosła 12,3%.

- W 2023 roku Mercedes-Benz kontynuował swoją transformację, opracowując kolejne najnowocześniejsze innowacje w obszarze napędów elektrycznych oraz cyfrowych technologii, intensyfikując skalowanie pojazdów elektrycznych i osiągając solidne wyniki finansowe. Innymi słowy, w wymagających czasach zespół dalej realizował naszą strategię, dostarczając na rynek eSprintera i nową Klasę E. Jednocześnie przygotowaliśmy grunt dla produktów i platform nowej generacji, takich jak VAN.EA oraz MB.OS. Cel: utrzymać Mercedes-Benz w czołówce swojej branży - powiedział Ola Kaellenius, dyrektor generalny Mercedes-Benz Group AG.

Przychody Mercedes-Benz Vans wzrosły o 18%, do 20,3 mld euro (2022: 17,2 mld euro), a skorygowany EBIT zwiększył się o 59%, do 3,1 mld euro (2022: 1,9 mld euro), przy wzroście sprzedaży jednostkowej o 8%, do rekordowego poziomu 447 800 sztuk (2022: 415 300 sztuk).

Dobre wyniki finansowe są wynikiem atrakcyjnej substancji produktu, korzystnych trendów w zakresie premii cenowej i asortymentu produktów, solidnych cen netto oraz niższych kosztów surowców. Czynniki te, w połączeniu ze środkami efektywnościowymi, pomogły zrównoważyć wyższe koszty związane z inflacją oraz logistyką. Zgodnie ze strategią zwiększania wartości, skupiającą się na segmentach premium, sprzedaż została zdominowana przez duże samochody dostawcze, co zaowocowało rekordowymi dostawami w USA, a także pozycjami lidera Sprintera w swoim segmencie w Europie oraz Mercedes-Benz Vans w Niemczech. Dostarczając 237 400 dużych, 178 900 średnich i 31 500 małych samochodów dostawczych, Mercedes-Benz Vans uzyskał najlepszy jak dotąd roczny wynik w każdym segmencie.

W Stanach Zjednoczonych sprzedaż wzrosła o 13%, osiągając rekordowy roczny wynik 75 100 sztuk. Dostawy elektrycznych samochodów dostawczych w 2023 r. wzrosły o 51%, do 22 700 sztuk, co stanowi 5% całkowitej sprzedaży. W ubiegłym roku odbyły się premiery nowego eSprintera i lifting gamy średniej wielkości samochodów dostawczych. Od 2023 r. Mercedes-Benz Vans każdy swój model oferuje również w wersji całkowicie elektrycznej: eCitan, EQT (WLTP: zużycie energii elektrycznej w cyklu łączonym: 19,3–20,7 kWh/100 km; emisje CO₂ w cyklu łączonym: 0 g/km), eVito, eVito Tourer, EQV i eSprinter. Ze względu na skupienie się na inwestycjach w architekturę dla elektrycznych aut dostawczych (VAN.EA) wzrosły koszty badań i rozwoju. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe zwiększono z uwagi na modernizację fabryk pod kątem budowy nowego eSprintera, lifting średniej wielkości samochodów dostawczych oraz budowę całkowicie nowej generacji elektrycznych pojazdów dostawczych. W całym roku skorygowane przepływy pieniężne wzrosły o 48%, do 3,0 mld euro (2022: 2,0 mld euro), co przełożyło się na wysoki skorygowany współczynnik konwersji gotówki wynoszący 1,0 (2022: 1,1).

Dywizja Mercedes-Benz Mobility odnotowała 7-procentowy wzrost w obszarze nowej działalności biznesowej – do 62,0 mld euro (2022: 58,0 mld euro), i to w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym z ponadprzeciętnymi współczynnikami penetracji finansowanych lub leasingowanych pojazdów elektrycznych. Całkowity portfel w 2023 r. wzrósł do 135,0 mld euro (2022: 132,4 mld euro). Na wyniki wpłynęła niższa marża portfela, wynikająca z wyższych stóp refinansowania i wzmożonej konkurencji w sektorze usług finansowych. W rezultacie skorygowany zysk przed odliczeniem podatków i odsetek wyniósł 1,7 mld euro (2022: 2,4 mld euro). Wpłynęły na niego również wydatki na tworzenie infrastruktury ładowania. Kontynuowano globalny rozwój działalności w tym zakresie, otwierając stacje z punktami ładowania o wysokiej mocy w Niemczech, USA i Chinach. W efekcie skorygowana stopa zwrotu z kapitału własnego wyniosła 12,3% (2022 r.: 16,8%).

Dywidenda

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 8 maja 2024 r. zarząd i rada nadzorcza zaproponują dywidendę w wysokości 5,30 euro na akcję (2022: 5,20 euro). Propozycja ta odzwierciedla również efekt wzrostu zysku na akcję (EPS) wynikający z obecnego programu skupu akcji własnych.

Polityka wykupu akcji

Mercedes-Benz podjął decyzję o wdrożeniu nowej polityki wykupów. Wszelkie dostępne przyszłe wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej (po potencjalnych fuzjach i przejęciach na małą skalę) przekraczające wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie ok. 40% dochodu grupy netto zostaną wykorzystane na finansowanie wykupu akcji własnych w celu umorzenia akcji.

W tym kontekście Mercedes-Benz ogłosił także dodatkowy program skupu akcji własnych, mający na celu odkupienie na giełdzie akcji własnych o wartości do 3 mld euro (bez kosztów dodatkowych). Następnie nabyte akcje zostaną umorzone.

Wykup nastąpi na podstawie zezwolenia zwyczajnego walnego zgromadzenia Mercedes-Benz Group AG z dnia 8 lipca 2020 r., zezwalającego zarządowi na nabycie, za zgodą rady nadzorczej, udziałów własnych do maksymalnie 10% kapitału zakładowego, do 7 lipca 2025 r. Skup rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu trwającego programu skupu akcji ogłoszonego 16 lutego 2023 r. i ma zakończyć się przed wygaśnięciem aktualnego pełnomocnictwa zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Firma zamierza wystąpić o odnowienie zezwolenia na odkup akcji własnych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w 2025 r., w celu kontynuacji skupu zgodnie ze swoją polityką w tym zakresie. Polityka ta ma na celu systematyczne zwiększanie zysku na akcję (EPS) i dywidendy na akcję (DPS) w ciągu najbliższych lat. W przypadku każdego programu odkupu akcji firma zachowa elastyczność w jego realizacji w przypadku nieoczekiwanych zmian sytuacji na rynku.

500 24c0044 018 0
Perspektywy

Sytuacja gospodarcza i rynki motoryzacyjne w dalszym ciągu charakteryzują się wyjątkowym stopniem niepewności. Nieoczekiwane zmiany mogą w szczególności wynikać z wydarzeń geopolitycznych oraz polityki handlowej. Należą do nich: obecny konflikt na Bliskim Wschodzie, wojna rosyjsko-ukraińska i inne kryzysy regionalne. Inne potencjalne niepewności obejmują zaostrzenie napięć między Chinami a Stanami Zjednoczonymi oraz pogorszenie stosunków politycznych między Unią Europejską a Chinami. Istotnym czynnikiem ryzyka pozostają dalsze zakłócenia w łańcuchu dostaw, a w szczególności wąskie gardła w dostępności kluczowych komponentów. Mogą one mieć wpływ na łańcuchy dostaw oraz kształtowanie się cen surowców i energii. Dodatkowy wpływ na światową gospodarkę i rynki motoryzacyjne mogą mieć: wyższe od oczekiwań inflacja i stopy procentowe, potencjalne zakłócenia na rynkach finansowych oraz jeszcze wyraźniejsze spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Od 2024 r. Mercedes-Benz wprowadzi nowe wytyczne w zakresie kluczowych wskaźników, dotyczące udziału pojazdów xEV w sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych. Zastąpi to obecne wskaźniki dotyczące emisji CO₂ dla floty nowych samochodów w Europie, odzwierciedlając globalne działania Mercedes-Benz Group.

Wytyczne dotyczące sprzedaży: w 2024 r. firma spodziewa się sprzedaży jednostkowej Mercedes-Benz Cars na poziomie z roku poprzedniego, pomimo zmniejszania się obecnych wąskich gardeł w obszarze dostaw. Jednak pewne kwestie wciąż pozostają aktualne i będą miały wpływ na tegoroczną sprzedaż. Potrwa to prawdopodobnie przez całą pierwszą połowę roku i w szczególności wpłynie na sprzedaż w pierwszym kwartale, która to ma być niższa od poziomu z poprzedniego roku.

Oczekuje się, że udział pojazdów xEV utrzyma się na poziomie około 19–21% sprzedaży nowych samochodów.

Oczekuje się, że skorygowana rentowność sprzedaży w wymagającym środowisku, przy stałych wolumenach i utrzymującym się wysokim udziale sprzedaży pojazdów najwyższej klasy, wyniesie solidne 10–12%. Mercedes-Benz Cars będzie dążyć do obrony i utrzymania cen na poziomie z 2023 r. Oczekuje się, że sprzedaż samochodów używanych w wartościach bezwzględnych utrzyma się na zdrowym, dodatnim poziomie, jednak nieco poniżej wyników 2023 r. Firma spodziewa się mniejszych niekorzystnych zmian w zakresie kursów walut, a wydatki na badania i rozwój pozostaną na niezmienionym poziomie. Znacznie wyższe będą inwestycje w środki trwałe, głównie za sprawą platformy MMA. Widoczne są pewne istotne niekorzystne zmiany w kosztach surowców i oczekuje się dalszych niekorzystnych zmian w kosztach związanych z łańcuchem dostaw. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o koszty materiałów, w 2024 r. spodziewany jest niewielki wzrost tych kosztów. Oczekuje się, że średnioterminowy cel ograniczenia inwestycji (B+R oraz PP&E) o 20% w porównaniu z poziomem z 2019 r. zostanie osiągnięty w drugiej połowie dekady, dzięki przyspieszeniu realizacji planu produktów BEV wraz z MB.EA.

Przedział dla skorygowanego współczynnika konwersji gotówki (CCR) dla Mercedes-Benz Cars nadal plasuje się na poziomie 0,8–1,0.

Oczekuje się, że całkowita sprzedaż Mercedes-Benz Vans spadnie w drugiej połowie 2024 r., a w całym 2024 r. będzie nieco niższa – ze względu na dobry pierwszy kwartał. Firma spodziewa się, że udział xEV-ów wyniesie od 6% do 8%. Na początku 2024 r. w sprzedaży będzie dostępny nowy eSprinter.

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wydatki na badania i rozwój będą wyraźnie wyższe niż w roku ubiegłym – ze względu na inwestycje w specjalną architekturę dla modeli elektrycznych o nazwie VAN.EA.

Skorygowana rentowność sprzedaży ma kształtować się w przedziale 12%–14%. Spodziewany jest solidny rozwój w obszarze cen netto i miksu produktów, a skorygowany współczynnik konwersji gotówki dla samochodów dostawczych Mercedes-Benz będzie kształtować się na poziomie od 0,6 do 0,8.

Wolumen portfela Mercedes-Benz Mobility ma utrzymać się na tym samym poziomie co w 2023 r., przy nieznacznie pozytywnym rozwoju nowych transakcji. Skorygowana stopa zwrotu z kapitału własnego ma kształtować się w przedziale 10%–12%. W pierwszej połowie 2024 r. marża odsetkowa pozostanie pod presją. Pogarszająca się marża akwizycji zaczęła się poprawiać, choć potrzeba czasu, aby przełożyło się to na portfel. W pierwszym kwartale Mercedes-Benz Mobility spodziewa się marży poniżej korytarza całorocznych wytycznych.

Mercedes-Benz Group zakłada, że przychody grupy w 2024 r. utrzymają się na poziomie z poprzedniego roku. Oczekuje się, że we wciąż trudnym otoczeniu rynkowym EBIT grupy będzie nieco niższy od poziomu z poprzedniego roku, co wynika z wytycznych dywizji. Wolne przepływy pieniężne grupy w sektorze przemysłowym mają kształtować się nieco poniżej bardzo wysokich poziomów z 2023 r., ze względu na niższy EBIT w segmencie samochodów osobowych i dostawczych oraz niższy współczynnik konwersji gotówki w segmencie aut dostawczych.

Strategiczne priorytety

Mercedes-Benz będzie w dalszym ciągu koncentrować się na obietnicy swojej marki: budowaniu najbardziej pożądanych samochodów na świecie. Pozostanie przy tym strategicznie skoncentrowany i elastyczny taktycznie, podejmując niezbędne kroki, aby przejść na napędy wyłącznie elektryczne. Tempo transformacji będą wyznaczać klienci i warunki rynkowe. Firma planuje być w stanie zaspokoić różne potrzeby klientów – niezależnie od tego, czy będzie to napęd w pełni elektryczny, czy zelektryfikowany silnik spalinowy – aż po lata 30. XX wieku.

Producent luksusowych samochodów ze Stuttgartu spodziewa się, że w drugiej połowie dekady sprzedaż modeli xEV osiągnie nawet 50% udziału w całkowitym wolumenie sprzedaży. Fabryki są dostosowywane do popytu, tak aby uchwycić punkt zwrotny w epoce napędów całkowicie elektrycznych. Mercedes-Benz wyznaczył już odpowiedni kurs, opracowując szereg nowych platform konstrukcyjnych. Punktem wyjścia będzie przyszły rok i premiera zupełnie nowego, w pełni elektrycznego CLA. Nadchodzące modele wyznaczą rynkowe standardy dzięki poprawie efektywności i skróceniu czasu ładowania; co więcej, firma wierzy, że w ciągu kilku najbliższych lat koszt baterii w przeliczeniu na kilowatogodzinę może zostać obniżony o ponad 30% – za sprawą zoptymalizowanej konstrukcji ogniw i modułów, lepszej integracji konstrukcyjnej pojazdów, dalszego rozwoju chemii ogniw (np. NMC, nowa generacja LFP), aktualizacji ogniw w trakcie cyklu życia oraz umów w zakresie ciągłych udoskonaleń podpisywanych z dostawcami.

Jeśli chodzi o obszar cyfrowy, oczekuje się, że ważnym kamieniem milowym w dziedzinie samochodowego oprogramowania stanie się należący do firmy system operacyjny MB.OS. Co więcej, Mercedes-Benz będzie w dalszym ciągu pionierem postępu w dziedzinie zautomatyzowanej jazdy. Firma zamierza również kontynuować optymalizację swojego zasięgu przemysłowego oraz bazy kosztowej, np. dążąc do uzyskania strukturalnie niższych kosztów materiałów – w ścisłej współpracy ze swoimi dostawcami.

500 24c0044 021 0
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
ABC Colorex Sp. z o.o.
Etyfol
Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.
Deltax Programming Sp. z o.o.
T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.