Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
556 inwestorów; zadeklarowane inwestycje na łączną kwotę 25,2 mld zł, ponad 11,2 tys. miejsc pracy i liczne inwestycje w Polsce Wschodniej i średnich miastach, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze - to bilans 2 lat działania PSI.

 • 556 inwestorów; zadeklarowane inwestycje na łączną kwotę 25,2 mld zł
 • ponad 11,2 tys. miejsc pracy;
 • liczne inwestycje w Polsce Wschodniej i średnich miastach, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze – to bilans 2 lat działania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).
 • ponad 70 proc. z tych firm ma polski kapitał.

- Nie zwalniamy tempa. Wdrażamy i przygotowujemy kolejne zmiany, które ułatwią inwestycje. W Ministerstwie Rozwoju trwają już prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Chcemy doprecyzować kryteria jakościowe, co poprawi przejrzystość przepisów. Nadal będziemy też dążyć do lokowania inwestycji w obszarach słabiej rozwiniętych, głównie w średnich miastach, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze oraz w Polsce Wschodniej. Tylko w 2020 r. Polska Wschodnia przyciągnęła do siebie w sumie 41 inwestycji na łączną kwotę 700 mln zł - mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

I dodaje: - W obecnej sytuacji spowodowanej przez pandemię koronawirusa najważniejszym sukcesem Polskiej Strefy Inwestycji jest utrzymanie dotychczasowych zobowiązań przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia.

A wiceminister rozwoju Olga Semeniuk podkreśla: - Tylko od początku 2020 r. w ramach PSI wydano 139 decyzji inwestycyjnych o wartości ok. 4 mld zł, z równoczesną deklaracją stworzenia 2 348 nowych miejsc pracy. Koronawirus tylko nieznacznie wpłynął na zmniejszenie liczby decyzji dot. inwestycji w PSI. W wielu przypadkach inwestorzy jedynie przesunęli terminy realizacji. Po danych z GUS czy CEIDG widzimy, że polska gospodarka powoli wraca do formy. Spodziewamy się, że znajdzie to odzwierciedlenie w inwestycjach w naszym kraju.

Polska Strefa Inwestycji stałą się swoistym magnesem dla inwestorów - od mikroprzedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje. Ulgi podatkowe, wsparcie innowacyjnych, wysokojakościowych projektów czy budowanie stabilnych, dobrze płatnych miejsc pracy to główne zalety PSI. W 2019 r. spółki wydały ponad 350 decyzji o wsparciu nowych projektów inwestycyjnych o wartości przekraczającej 15 mld zł, przyczyniając się do utworzenia przeszło 6,5 tys. nowych miejsc pracy w sektorze przemysłu i nowoczesnych usług dla biznesu – wskazuje wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

2 lata Polskiej Strefy Inwestycji

PSI powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, tym samym stając się jednolitym obszarem inwestycji. Ustawa weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Dzięki temu od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju. A nie tylko – jak wcześniej – na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w PSI. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI – zarządzają poszczególnymi jej częściami.
Główną ideą powołania PSI było zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju. W 2019 r. średniorocznie 54% inwestycji znalazła się poza terenem SSE, a do lipca 2020 r. wskaźnik ten wzrósł do 71% w ujęciu średniorocznym.

 • Co zmieniło wprowadzenie PSI: Zwolnienia podatkowe dostępne są w całym kraju. Dzięki temu MŚP nie muszą już przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania.
 • Więcej firm, także te małe i średnie, może korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów.
 • Zwolnienia wydawane na 10, 12 lub 15 lat.
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą łatwiej inwestować w PSI.
 • Nacisk na dobrze płatne, rozwojowe i stabilne miejsca prac.
 • Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.
 • Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony kraju z wysokim bezrobociem.

Katowicka strefa liderem; coraz więcej polskich inwestycji

Nowe inwestycje uruchamiane są na terenie całej Polski. Tegorocznym liderem jest Katowicka SSE, która wydała 24 decyzje dot. inwestycji. Na kolejnych miejscach plasują się: Łódzka SSE (16 decyzji), Euro-Park Mielec (15 decyzji) i Pomorska SSE (13 decyzji). Każda strefa wydała w tym roku decyzje dot. nowych inwestycji.

Wraz z rozwojem Polskiej Strefy Inwestycji, stopniowo rośnie też udział wśród inwestorów polskiego sektora MŚP, co było jednym z kluczowych celów zmiany z 2018 roku. Pod względem liczby projektów, udział polskiego kapitału wzrósł do 81% w 2019 r. oraz do 87% w lipcu 2020 r. Równocześnie wzrósł także udział MŚP w tworzeniu nowych miejsc pracy. Polskie małe i średnie firmy odpowiadają za 79% nowych miejsc pracy tworzonych w PSI.

Wsparcie dla PSI i SSE w dobie pandemii Covid-19

W związku z pandemią koronawirusa, wprowadziliśmy szereg pozytywnych dla przedsiębiorców zmian w PSE. Obejmują one:

 • doprecyzowanie zapisów, a tym samym wydłużenie okresu wsparcia dla przedsiębiorcy, w przypadku inwestycji zlokalizowanych tylko częściowo na terenie objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej (51%);
 • otwarcie możliwości zaliczenia leasingu do kosztów kwalifikowanych także po okresie realizacji inwestycji (ponieważ leasing ma inną strukturę finansowania niż większość kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę);
 • uporządkowanie klauzul informacyjnych i zasad korzystania z pomocy publicznej w oparciu o notyfikację projektów do Komisji Europejskiej;
 • doprecyzowanie definicji zakładu i przedsiębiorcy.

Wprowadzono także proprzedsiębiorcze rozwiązania w innych przepisach. Ich celem jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjno-biznesowej SSE. Są to m.in.:

 • doprecyzowanie zapisów w zakresie wszczynania i prowadzenia kontroli zdalnej realizowanej przez strefy u przedsiębiorcy;
 • możliwość racjonalnego odraczania przez dużych przedsiębiorców terminów zapłaty swoim kontrahentom, co poprawia płynność całego rynku; a także
 • możliwość nabywania przez SSE nieruchomości rolnych.
Specjalne Strefy Ekonomiczne w pigułce

Mimo wprowadzenia PSI, ciągle obowiązują – wydane przed 1 stycznia 2019 roku – decyzje o inwestycjach w specjalnych strefach ekonomicznych.
Na koniec 2019 r.:

 • łączny obszar 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych wyniósł prawie 22,95 tys. ha.
 • przedsiębiorcy mieli 2 392 ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref.
 • skumulowana wartość kapitału zainwestowanego w SSE od początku ich istnienia wyniosła 132 mld zł. Nakłady inwestycyjne były wyższe niż w 2018 r. o ponad 12,8 mld zł, a więc o 10,7%.
 • do końca 2019 r. inwestorzy w ramach zwolnień strefowych stworzyli łącznie ponad 388 tys. miejsc pracy. W samym 2019 roku powstało 8,9 tys. pracowników (wzrost o 2,4% w stosunku do 2018 roku).
 • kapitał zainwestowany w SSE w ponad 62% pochodził z pięciu krajów: Polski, Niemiec, Holandii, Luksemburga i USA.
 • największy udział w skumulowanej wartości inwestycji mieli przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej (prawie 25,6%). Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (prawie 9,7%) oraz wyrobów metalowych (ok. 7,5%)
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
Aplast Krawczyk s.c.
Paks'D Sp. z o.o.
Galwan Sp. z o.o.
Georg Utz Sp. z o.o.
IceTech Polska Sp. z o. o.