VIA
AC S.A. poinformowała, iż mając na względzie prowadzony, na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 16 stycznia 2023 r., skup akcji własnych spółki, Zarząd spółki w dniu 19.01.2023 r. postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie całego zysku netto za 2022 rok na kapitał zapasowy (bez wypłacania dywidendy).

Rekomendacja Zarządu spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto spółki za 2022 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A..

AC S.A. to największy w Polsce producent nowoczesnych instalacji autogaz pod marką STAG. Sprzedaje swoje produkty w ponad 50 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Australii.

Spółka posiada własne Centrum Badawczo - Rozwojowe.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Automotivr CEE Day

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Radpol Andrzej Połot
TM LagerTechnik
GREG-PLAST
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
Galwanizer Sp. z o.o.
Fromm Poland Sp. z o.o.