Sandvik
Manutan
Stokvis Tapes
Aalberts
VIA
Gotec
16 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2021 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 20 147 366 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,00 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 10 073 683.

AC S.A. to największy w Polsce producent nowoczesnych instalacji autogaz pod marką STAG. Sprzedaje swoje produkty w 50 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Australii.

Spółka posiada własne Centrum Badawczo - Rozwojowe.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Shot Blasting Sp. z o.o.
PAKOM Sp. z o.o.
WROPAK Sp. z o.o.
ktl.pl plus Sp. z o.o., Sp.k.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.