Stokvis Tapes
Sandvik
Manutan
VIA
Aalberts
Gotec
Spółka AC S.A. podała wstępne dane o przychodach ze sprzedaży w I kwartale 2022 roku.

Wstępne przychody wyniosły 62 234 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w analogicznym okresie 2021 r. o 11 350 tys. zł, tj. o 22,3%, przy czym przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 8 438 tys. zł, tj. o 17,5%, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 2 912 tys. zł, tj. o 115%.

AC S.A. to największy w Polsce producent nowoczesnych instalacji autogaz pod marką STAG. Sprzedaje swoje produkty w 50 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Australii.

Spółka posiada własne Centrum Badawczo - Rozwojowe.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
BeGC Polska Sp. z o.o.
WROPAK Sp. z o.o.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
Poli sp. z o.o.
Trucksystems.pl Sp. z o.o.