29 lipca br. Zarząd AC S.A., zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, potrzebą alokacji środków pieniężnych na planowane na 2020 r. i lata następne projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości Spółki, bieżące potrzeby kapitałowe oraz biorąc pod uwagę sytuację trwającej epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 oraz jej aktualne skutki, zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki podział zysku za 2019 r.

Propozycja przewiduje przeznaczenie części zysku netto na wypłatę dywidendy w wysokości 1,25 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy.

W zależności od przyszłej sytuacji AC S.A. i uwarunkowań rynkowych związanych z epidemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, Spółka rozważy możliwość innych wypłat na rzecz akcjonariuszy.

Rekomendacja Zarządu spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.

AC S.A. to największy w Polsce producent nowoczesnych instalacji autogaz pod marką STAG. Sprzedaje swoje produkty w 50 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Australii. Sprzedaż zagraniczna stanowi ok. 60 proc. przychodów firmy. Na polskich drogach jeździ obecnie ponad milion samochodów wyposażonych w instalacje STAG. Spółka posiada własne Centrum Badawczo - Rozwojowe.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

 Trojan Manufacturing Ltd.
Curtiss-Wright Surface Technolgies Sp. z o.o.
KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego - Poznań Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
LINEX Sp. z o.o.