Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
29 lipca br. Zarząd AC S.A., zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, potrzebą alokacji środków pieniężnych na planowane na 2020 r. i lata następne projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości Spółki, bieżące potrzeby kapitałowe oraz biorąc pod uwagę sytuację trwającej epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 oraz jej aktualne skutki, zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki podział zysku za 2019 r.

Propozycja przewiduje przeznaczenie części zysku netto na wypłatę dywidendy w wysokości 1,25 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy.

W zależności od przyszłej sytuacji AC S.A. i uwarunkowań rynkowych związanych z epidemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, Spółka rozważy możliwość innych wypłat na rzecz akcjonariuszy.

Rekomendacja Zarządu spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.

AC S.A. to największy w Polsce producent nowoczesnych instalacji autogaz pod marką STAG. Sprzedaje swoje produkty w 50 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Australii. Sprzedaż zagraniczna stanowi ok. 60 proc. przychodów firmy. Na polskich drogach jeździ obecnie ponad milion samochodów wyposażonych w instalacje STAG. Spółka posiada własne Centrum Badawczo - Rozwojowe.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Alucrom Sp. z o. o.
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
 Trojan Manufacturing Ltd.
PHU BOMI Michalina Kołcz
 PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
Coko-Werk Polska Sp. z o.o.