1LOGISTICS ŻURALSKI
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
Stokvis Tapes
CABKA
VIA
baza dostawcow
Sigfox
Gotec
19 stycznia br. Rada Nadzorcza Alumetal S.A. zaakceptowała realizację przedsięwzięcia Rozbudowa wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli.

Tym samym wyraziła zgodę na poniesienie przez spółkę zależną Alumetal Poland Sp. z o.o. wydatków inwestycyjnych w wysokości 78 mln złotych na zasadach i warunkach uzgodnionych przez Zarząd Alumetal Poland sp. z o.o.

Projekt zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych zakładu w Nowej Soli w zakresie automatycznego przygotowywania surowców złomowych, a jego celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy Alumetal. Zasadnicza faza inwestycji ma być realizowana w latach 2021-2022 i będzie finansowana ze środków własnych spółki zależnej.

Także 19 stycznia Alumetal Poland sp. z o.o. otrzymał decyzję od Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o udzieleniu wsparcia na realizację w/w przedsięwzięcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 35 proc. kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.

W świetle decyzji o wsparciu minimalny wymagany poziom wydatków inwestycyjnych wynosi 78 mln zł, a maksymalny poziom wydatków do którego przysługuje wsparcie to 101,4 mln zł. Wydatki te mogą być zrealizowane w latach 2021-2025, a z tytułu ich poniesienia spółka zależna ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji w kwotach od 27,3 mln zł w przypadku poniesienia wydatków na minimalnym poziomie do 35,49 mln zł w przypadku poniesienia wydatków na poziomie maksymalnym.

Grupa ALUMETAL jest największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym największym w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych. Grupa posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. Każdy z nich posiada certyfikat IATF 16949:2016.

Dostawca współpracuje z największymi koncernami motoryzacyjnymi zarówno w kraju, jak i za granicą takimi jak: Grupa VW, Nemak, Federal Mogul.

 

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
HQ Plastics
ELTEK Poland Sp. z o.o.
Alucrom Sp. z o.o.
GOTEC Polska Sp. z o.o.