Polska razem z innymi jedenastoma państwami członkowskimi UE zaapelowała do KE o wsparcie powrotu do pełnej działalności sektora motoryzacyjnego.

Ze strony polskiej list podpisała wicepremier Jadwiga Emilewicz.

- Należy mieć na uwadze znaczenie przemysłu samochodowego dla gospodarki unijnej. Poza mocnymi wskaźnikami ekonomicznymi, sektor ten realizuje też kluczowe inwestycje ukierunkowane na zrównoważony model mobilności, co pomaga w procesie przekształcania naszej gospodarki na bardziej zrównoważoną - mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Dlatego europejski plan odbudowy powinien także zawierać dedykowany program ukierunkowany na motoryzację z silnym wsparciem finansowym – stosownym do znaczenia tego sektora dla gospodarki unijnej - dodaje.

Przemysł samochodowy jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki:
  • przynosi 7% PKB Unii Europejskiej;
  • zatrudnia 6% europejskich pracowników;
  • generuje 12% wartości eksportu, dając nadwyżkę ponad 84,4 mld euro;
  • corocznie inwestuje środki prywatne w badania i rozwój w kwocie 57,4 mld euro co stanowi 28% wartości nakładów unijnych na B+R.
Ze względu na pandemię COVID-19 sektor motoryzacyjny przerwał całkowicie swoją produkcję na dwa miesiące. Należy zapewnić szybki powrót do pełnej działalności tej branży – postulują autorzy listu. Poniosła ona znaczące straty, sięgające także zatrudnionych pracowników.

Pilne wsparcie, po dokonaniu analizy powstałych w wyniku pandemii strat, winno zapewnić nie tylko powrót do sytuacji sprzed pandemii, ale także dalszy zrównoważony rozwój tego sektora.

Jest to branża wiodąca dla przemysłu, stymulująca rozwój innych sektorów. Sektor motoryzacyjny zapewnia utrzymanie łańcucha wartości, zgodności ze środowiskowymi i cyfrowymi celami oraz dąży do wytworzenia pojazdów zeroemisyjnych.

List do Komisji Europejskiej podpisali ministrowie 12 państw członkowskich (ES, BG, CZ, HU, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SK, SI).
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Novacode Sp. z o.o.
PHU BOMI Michalina Kołcz
Trojan Manufacturing (UK) Ltd
EUROTOM Sp. z o.o.
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.
SIROPOL Sp. z o. o.