Grupa PGE, za pośrednictwem funduszu FIZAN Eko-Inwestycje, wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zainicjowała w Sanoku projekt, w ramach którego pozyskiwane będą kontrakty na dostawę, dzierżawę lub długoterminowy wynajem autobusów elektrycznych.

Partnerzy planują wspólnie koordynować proces produkcyjny realizowany przez polskie firmy z branży, m.in. Autosan. Rozpoczęta współpraca to ważny krok w stronę wymiany taboru jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych m.in. do transportu uczniów do szkół.

Transport publiczny jest perspektywiczną branżą z dużym potencjałem i rynkiem zbytu między innymi na rzecz samorządowych organizatorów przewozów. Branża pozwala również na osiągnięcie satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji i daje przy tym możliwości na pozyskanie wsparcia, m. in. w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska „Kangur - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły” (finansowanie przez gminy zakupu nowych autobusów z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół), czy konkursu na „Opracowanie i dostawę innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To również kluczowy obszar z punktu widzenia rozwoju polskiej elektromobilności i publicznego transportu zeroemisyjnego.

- Jednym z założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest rozwój elektromobilności. Specyfikę tego obszaru znamy między innymi z dużych inwestycji, realizowanych w naszym parku przemysłowym EURO-PARK KOBIERZYCE, gdzie działa największa w Europie fabryka baterii do samochodów elektrycznych. Zdajemy sobie sprawę, że przewag konkurencyjnych w tej dziedzinie nie zdobędziemy wyłącznie przez tworzenie warunków dla inwestorów z branży. Między innymi dlatego w ostatnim czasie powołaliśmy konsorcjum, które pozwoli pozyskać środki w ramach konkursu NCBiR „Bezemisyjny Transport Publiczny” - to połączenie kompetencji i doświadczenia w finansowaniu innowacji może przynieść dobre wyniki. Podpisanie dzisiaj porozumienie to kolejny krok, który pozwoli nam nie tylko wejść w strategiczny obszar transportu publicznego, ale również zapewni bezpieczny i ekologiczny transport do szkoły. Konsekwentnie budujemy polski potencjał produkcyjny w elektromobilnosci - powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

- Grupa PGE konsekwentnie inwestuje w niskoemisyjny transport, kompleksowo rozwijając obszar elektromobilności. To przede wszystkim infrastruktura ładowania, czyli już prawie 60 punktów PGE w kilkunastu miastach w całym kraju, zasilanych od września wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, a także e-carsharing, m.in. w Siedlcach. Teraz, poprzez inwestycje naszego funduszu, możemy wejść w nowy, perspektywiczny obszar biznesu, jakim jest elektryczny transport publiczny. Jestem przekonany, że zainicjowana dzisiaj współpraca z ARP przyniesie wymierne korzyści wszystkim ze stron, a ponadto przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Polsce - mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Strony planują współpracę o charakterze strategicznym oraz wspólne zaangażowanie finansowe. Wieloletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć przemysłowych o dużym stopniu złożoności i innowacyjności (ARP) oraz skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (TFI Energia, zarządzający FIZAN Eko-inwestycje) pozwolą na sprawne przeprowadzenie procesu oraz osiągnięcie założonych celów.

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Trojan Manufacturing (UK) Ltd
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
Myzer Sp. z o.o.
 PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
FIUKA Polska Sp. z o.o.