Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
VIA (do 31.12.2020)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
24 października br. ARP S.A. sfinalizowała zakup Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Za 16 mln zł odkupiła prawie 80 proc. udziałów od miasta Starachowice i prywatnej spółki z Grupy Zasada - Inweststar.

ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: mielecką i tarnobrzeską. Dzięki włączeniu w nadzór właścicielski „Starachowice” uzyskają nowe możliwości inwestycyjne.

Transakcja zakupu starachowickiej strefy pozwoli na wzmocnienie i połączenie pod jednym nadzorem obszaru południowowschodniej Polski. Dotychczas poza strefą starachowicką dominowały tam tereny inwestycyjne stref mieleckiej i tarnobrzeskiej, zarządzane przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Z punktu widzenia nowego właściciela przejęcie obszaru SSE Starachowice stworzy warunki do współpracy z dużymi przedsiębiorstwami działającymi na obszarze SSE Starachowice (m.in. Zakłady Azotowe Puławy, MAN Bus, Cersanit) oraz samorządami województwa świętokrzyskiego.

- Dzięki zakupowi „Starachowic” będziemy mogli aktywnie włączyć się w zagospodarowanie 600 hektarów w okolicach Kielc. Mamy kompetencje, zasoby finansowe i organizacyjne, żeby na tym terenie stworzyć park przemysłowy dla inwestycji strategicznych nie tylko dla regionu, ale także dla kraju. Jestem przekonany, że na naszej inwestycji skorzysta lokalna przedsiębiorczość i całe województwo świętokrzyskie - powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Obszar przypisany SSE Starachowice obejmuje 12 powiatów w województwie świętokrzyskim oraz miasto Kielce, 3 powiaty w województwie mazowieckim, w tym radomski oraz puławski w województwie lubelskim. Obszar ten bezpośrednio graniczy z obszarem przypisanym ARP S.A., powiat puławski znajduje się w centrum obszaru ARP S.A., powiat radomski stanowi otoczenie miasta Radomia. Obszar funkcjonowania SSE Starachowice obejmuje łączną powierzchnię 708 ha na terenach województwa świętokrzyskiego.

ARP S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu specjalnymi strefami ekonomicznymi. Zarządza dwiema SSE: powstałą w 1995 roku SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Przez 23 lata istnienia specjalnych stref ekonomicznych ARP S.A. wydała w nich łącznie niemal 850 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, z czego ok. 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na ponad 20 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie ok. 65 tys. miejsc pracy.

Celem funkcjonowania SSE jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach ważnych zezwoleń na terenie SSE Starachowice zainwestowali 2,4 mld zł i utworzyli ponad 8 tys. nowych miejsc pracy.

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

KLGS Sp. z o.o.
Georg Utz Sp. z o.o.
Stjorsen Polska
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
ecocolor sp. z o.o.  KTL-kataforeza
Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.