Manutan
Stokvis Tapes
Aalberts
VIA
Gotec
Pogłębiający kryzys w dostawach półprzewodników powoduje kolejne ograniczenia w produkcji oraz przestoje fabryk samochodów. Uderzenie w cały łańcuch dostaw jest coraz silniejsze.


Już 9. na 10. dostawców dla sektora samochodowego w Polsce potwierdza, że w III kwartale 2021 roku problem z chipami negatywnie wpłyną na poziom ich produkcji. To jeden z wniosków z przeprowadzonej przez firmę analityczną AutomotiveSuppliers.pl IV edycji „Barometru Dostawców Motoryzacyjnych w Polsce". - Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, niestety w ciągu trzech ostatnich miesięcy znacząco wzrósł odsetek dostawców odczuwających skutki trwającego kryzysu - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Pogorszenie nastrojów rośnie tak naprawdę od początku roku. W I kwartale negatywny wpływ wskazało 55,5 proc. ankietowanych menadżerów zarządzających. Kwartał później już 72,4 procent. Teraz w III kwartale aż 92,6 proc.

W III kwartale 2021 roku ograniczenia w produkcji wpłynęły na pogorszenie sprzedaży w stosunku do prognoz budżetowych na ten okres. W poprzedniej III edycji Barometru (przeprowadzonej w czerwcu br.) 41,4 proc. menadżerów zakładało, że ich przychody w tym kwartale pokryją się z wcześniejszą prognozą. 25,9 proc. ankietowanych prognozowało w III kwartale wzrost sprzedaży a pozostałe 32,7 proc. - jej spadek.

Trzy miesiące później ocena sprzedaży w III kwartale 2021 r. jest zdecydowanie gorsza. 3 na 4 menadżerów (77,9 proc.) informuje, że finalnie ich przychody w analizowanym kwartale będą gorsze o wcześniejszych założeń budżetowych. Największą grupę stanowią dostawcy, którzy zanotowali spadek sprzedaży w przedziale 11-20 proc. (32,4 proc. wszystkich odpowiedzi).
III barometr kryzys chipowW porównaniu do poprzedniej edycji Barometru menadżerowie wydłużyli okres, w którym ma wygasnąć obecny kryzys. Obecnie ponad połowa ankietowanych (59,9 proc. wszystkich odpowiedzi) jest zdania, że prowadzone przez nich zakłady będą miały niższą produkcję (z powodu niedoboru czipów) co najmniej do końca I półrocza 2022 roku, przy czym co 5. uczestnik Barometru (20,6 proc.) obawia się, że problem będzie skutkował niższą produkcją także w II półroczu przyszłego roku.

Sprawdziliśmy ponownie jakie obecne są wyzwania stojące przed dostawcami motoryzacyjnymi. W aktualnym Barometrze menadżerowie podtrzymali znaczenie wzrostu cen surowców (stali, aluminium, tw. sztucznych). Na ten element wskazało 88,2 proc. ankietowanych wobec 82,2 proc. w poprzednim Barometrze. Jeszcze bardziej na znaczeniu zyskała niestabilność i niepewność zamówień od klientów (86,8 proc., wobec 74,1 proc. w Barometrze za II kwartał 2021 r.).- Nadal ważnym czynnikiem pozostaje również zapewnienie ciągłości dostaw od własnych dostawców - dodaje Rafał Orłowski. - Firmy muszą też stawić czoła rosnącej presji na podnoszenie wynagrodzeń. Blisko połowa ankietowanych wskazała, że ten element jest ijuż obecnie istotnym wyzwaniem.

wyzwaniaW IV kwartale br., zdaniem przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego, w sprzedaży utrzymany zostanie silny trend spadkowy. 70,6 proc. ankietowanych menadżerów zakłada, że ich przychody w ostatnim kwartale 2021 roku będą niższe od prognozy budżetowej.

- Należy podkreślić, że badanie przeprowadziliśmy w I połowie września - zaznacza Małgorzata Zborowska-Stęplewska, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Ocena ankietowanych menadżerów nie uwzględnia więc skutków ograniczeń w produkcji jakie nastąpiły w II połowie miesiąca. Zapewne wpłynęłyby na jeszcze bardziej negatywną ocenę sprzedaży w III kwartale i prognoz na IV kwartał 2021 r.

W IV edycji „Barometru Dostawców Motoryzacyjnych w Polsce” zapytaliśmy także o:
  • fabryki jakich marek mają największy wpływ na spadek produkcji dostawców w Polsce?
  • jakie były trendy w zatrudnieniu? - większość firm starało się utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia, ale wzrósł odsetek dostawców, którzy dokonali redukcji miejsc pracy.
  • kondycję łańcucha dostaw - wzrosła liczba respondentów, którzy deklarują, że kondycja finansowana ich dostawców uległa pogorszeniu.
Wypełnij formularz aby otrzymać raport "Barometr dostawców motoryzacyjnych w Polsce (III kwartał 2021)"

Wpisz Imię i nazwisko
Wprowadź nazwę firmy
Wprowadź adres e-mail
Zgoda jest wymagana
Nieprawidłowe dane


Metodologia badania:
Barometr został przeprowadzony pomiędzy pomiędzy 7 września a 17 września 2021 r. przez AutomotiveSuppliers.pl poprzez indywidualne ankiety online. W badaniu wzięło udział 68 menadżerów zarządzających (dostawcy) zakładami produkującymi części i komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego (TIER1, TIER2).

W przypadku większości pytań uzyskano odpowiedzi od wszystkich ankietowanych.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Trucksystems.pl Sp. z o.o.
SpecialTech
PAKOM Sp. z o.o.
MWM Business Solutions Sp. z o.o.
Kerafol Keramische Folien GmbH Co KG
WAMECH P. A. WĄSIK Sp. J.