Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Firma Dassault Systèmes ogłosiła, że Batz Group, dostawca produktów i usług dla branży motoryzacyjnej, wdrożyła platformę 3DEXPERIENCE.

Batz Group, klient Dassault Systèmes od wielu lat, podjęła decyzję o migracji wszystkich aplikacji do platformy w celu poprawy procesów biznesowych i zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym.

W obliczu rozwoju nowych technologii w branży transportowej i mobilności oraz rosnącej złożoności pojazdów, dostawcy - tacy jak Batz Group - muszą szukać sposobów na poprawę swoich kompetencji i zasobów w zakresie dostarczania nowoczesnych matryc i systemów największym producentom OEM z całego świata. Firma Batz Group będzie używać rozwiązania branżowego „Bid to Win” bazującego na platformie 3DEXPERIENCE, które pozwoli poprawić zwinność biznesową i poziom kontroli nad procesami, jakość i bezpieczeństwo oprzyrządowania i systemów motoryzacyjnych oraz skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.

Firma Batz Group może zintegrować zarządzanie projektami w ramach jednej platformy cyfrowej, eliminując w ten sposób bariery dzielące interesariuszy z poszczególnych działów i pozwalając im pracować szybciej i efektywniej. Poszczególne zespoły mogą bezpiecznie współpracować w czasie rzeczywistym w całym cyklu życia produktu. Platforma zapewnia także dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian projektowych, danych produktów i wymagań oraz pozwala wymieniać się nimi z klientami i dostawcami zaangażowanymi w projekt.

- Rynek dostawców staje się coraz bardziej konkurencyjny, dlatego zdecydowaliśmy się zintegrować zarządzanie dokumentacją, projektami CAD, listami materiałowymi i projektami w ramach platformy 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes - mówi Jose Angel Fernandez Gutiérrez, menedżer ds. CAD/CAM i PLM w Batz Group. - Po wdrożeniu platformy zauważyliśmy znaczącą poprawę w postaci m.in.: większej liczby zamówień, szybszego dostępu do danych projektowych, krótszych cyklów produkcyjnych i ograniczenia ryzyka niższej jakości produktów lub przekroczonych kosztów produkcji. Możemy teraz szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek.

- Dostawcy z sektora motoryzacyjnego mają doskonałe warunki do rozwoju, jednak rosnąca konkurencja globalna i dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów sprzyjają tylko tym, którzy są gotowi na nowe wyzwania - mówi Laurence Montanari, wiceprezes ds. transportu i mobilności w Dassault Systèmes. - Platforma 3DEXPERIENCE pozwala takim dostawcom, jak Batz Group, sprostać wyzwaniom branżowym i przekuć szanse na korzyści.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

FIUKA Polska Sp. z o.o.
Geo Globe Polska Sp z o.o.
IceTech Polska Sp. z o. o.
SHOT BLASTING Sp. z o.o.
Hauck Heat Treatment Sp. z o.o.
GABEC