Stokvis Tapes
Manutan
Sandvik
VIA
Aalberts
Gotec
29 kwietnia 2022 spółka zależna Boryszew Maflow Spółka z o.o. podpisała z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowę kredytu nieodnawialnego w kwocie ok. 19,5 mln euro z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych dla realizacji zawartych kontraktów z klientami z branży motoryzacyjnej.

Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytu są .in..:
  1. Gwarancja ubezpieczeniowa KUKE S.A. do 80% kwoty kredytu;
  2. Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących przedmiotem finansowania do najwyższej sumy zabezpieczenia 24,4 mln euro.
  3. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty ok 29,3 mln euro oraz gwarancja korporacyjna Boryszew S.A. do kwoty 24,4 mln euro.
Boryszew Maflow Spółka z o.o. jest dostawcą przewodów klimatyzacyjnych do aut osobowych i pojazdów ciężarowych.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
Poli sp. z o.o.
TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA Sp. z o.o.
WROPAK Sp. z o.o.