Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Zapowiedziana w maju tego roku fuzja FCA z Renault, która stworzyłaby trzeci co do wielkości koncern motoryzacyjny, podsunęła po raz kolejny pytanie: jaka jest przyszłość fuzji i przejęć wśród producentów pojazdów? Choć na razie plany włoskiej i francuskiej marki zostały zawieszone to warto przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Konsolidacja przedsiębiorstw, czyli łączenie się firm, jest procesem powszechnym w światowej gospodarce, który nasilił się
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Wyróżniamy:
  • przejęcia - gdy jedna z firm, przejmuje inny podmiot, stając się jego większościowym lub wyłącznym właścicielem,
  • fuzje - dwie firmy łączą się aby stworzyć nową firmę,
  • sojusze (aliansy) - firmy (dwie lub więcej) łączą swoje siły, wymieniając się udziałami, zachowują jednak tożsamość poszczególnych podmiotów i kultur korporacyjnych.


Każdy z wariantów konsolidacji ma przynieść połączonym lub współpracującym firmom liczne korzyści, w postaci zwiększenia udziału w rynku, wzmocnienia swojej pozycji czy też szeroko rozumianego efektu synergii; obejmujące korzystanie z tych samych rozwiązań co ma przełożyć się na niższe koszty funkcjonowania, w obszarze produkcji, logistyki jak i marketingu.

Skrócenie cyklu życia produktu, globalizacja działalności, powodują, że wiele firm, w tym również w sektorze motoryzacyjnym, szuka przewagi konkurencyjnej i efektywniejszych modeli zarządzania. Zjawisko konsolidacji nie jest nowe w tej branży. Występowało już od początku XX wieku. Najbardziej widoczne jest ono wśród koncernów samochodowych.

Efekt synergii

Połączenie koncernów motoryzacyjnych, poza zwiększeniem udziału w rynku, ma również wpłynąć na zwiększenie rentowności firmy. Większość podejmowanych działań, zmierzających do osiągnięcia wyższego zysku można określić jako efekt synergii. Wspólnie działające firmy lub marki decydują się między innymi na wykorzystanie wspólnych rozwiązań na wielu płaszczyznach. Najwięcej korzyści ma miejsce w łańcuchu dostaw oraz działalności inżynieryjnej i produkcyjnej.

General Motors zdecydował się na sprzedaż marki Opel/Vauhall, ponieważ ta przez wiele kolejnych lat przynosiła mu straty. W listopadzie 2017 r. nowy właściciel Groupe PSA ogłosił nowy strategiczny plan dla przejętej marki. PACE! (w wolnym tłumaczeniu TEMPO!) zakładał przywrócenie rentowności. Plan obejmuje kilka obszarów. Zakładano, że już w 2020 r. efekt synergii w Grupie osiągnie poziom 1,1 mld euro a w 2026 r. wzrośnie do 1,7 mld euro. Za aż 3/4 tej wartośc odpowiadają trzy obszary: zakupy (30 proc.), działalność badawczo-rozwojowa (20 proc.) i produkcja (20 proc.). Przyjęto również, że do 2020 roku nastąpi obniżenie kosztów o 700 euro na każdym wyprodukowanym aucie, przy czym aż 400 euro będzie „poszukiwane” w procesach produkcyjnych i logistycznych Opla. Przyczyni się to tego m.in. ograniczenie liczby platform podwoziowych i napędowych (silniki i skrzynie biegów), rezygnując całkowicie z rozwiązań General Motors na rzecz architektury pojazdów Grupy PSA. Liczba platform Opel ulegnie redukcji z 9 do 2. Mniejsza będzie także rodziny zespołów napędowych (4 zamiast 10).

Więcej w najnowszym wydaniu Kwartalnika AutomotiveSuppliers.pl review 3/2019

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.
ecocolor sp. z o.o.  KTL-kataforeza
Silesia Plastics s.c.
Galwan Sp. z o.o.
Malbox The Stamping Company