Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
VIA
Aalberts
CABKA
Sigfox
W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,4% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 4,0%.

W okresie styczeń - czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 18,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 6,3%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 18,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z majem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w czerwcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 24,7%, dóbr zaopatrzeniowych - o 23,9%, dóbr inwestycyjnych - o 18,8%, dóbr związanych z energią - o 13,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 6,8%.

Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 47,5%, urządzeń elektrycznych - o 38,6%, metali - o 30,6%, wyrobów z metali - o 24,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 23,1%, papieru i wyrobów z papieru - o 22,3%, maszyn i urządzeń - o 20,0%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców nieme-talicznych - o 19,4%. W produkcji pojazdów, samochodowych, przyczep i naczep wzrost rok do roku wyniósł 17,4 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 2 działach, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych - o 6,9%.

W porównaniu z majem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w czerwcu br. odnotowano w 28 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 41,5%, w produkcji napojów - o 23,7%, pozostałego sprzętu transportowego - o 20,3%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 8,0%, maszyn i urządzeń - o 7,4%, urządzeń elektrycznych - o 7,1%, mebli - o 6,7%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 6,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem br., wystąpił w 6 działach, w tym m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 5,0%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 1,8%.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego - Poznań Sp. z o.o.
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
Shot Blasting Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.
Sirit Poland Sp. z o.o.
Novacode Sp. z o.o.