Stokvis Tapes
VIA
Endego
W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 15,0% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 29,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z kwietniem br. wzrosła o 1,4%.

W okresie styczeń - maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 14,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,1%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% niższym w porównaniu z kwietniem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w maju br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr inwestycyjnych - o 23,0%, dóbr związanych z energią - o 18,1%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 14,0% oraz dóbr zaopatrzeniowych - o 12,7%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 1,7%.

Według wstępnych danych w maju br., w stosunku do maja ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 38,5%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 26,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 25,5%, wyrobów z metali - o 24,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 22,6%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 21,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 16,2%, papieru i wyrobów z papieru - o 15,5%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 5,7%.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o.
T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.
FABER CNC
Trucksystems.pl Sp. z o.o.
WAMECH P. A. WĄSIK Sp. J.
Nifco Poland Sp. z o.o.