GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
W nowoczesnych fabrykach stawia się na automatyzację i monitorowanie procesów technologicznych po to, aby optymalizować produkcję w danych warunkach.

Zyskuje się to dzięki systemom automatyki projektowanym zgodnie z założeniami koncepcji Industry 4.0. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest ELPLC Smart Factory.

ELPLC Smart Factory to dedykowany, elastyczny i redundantny system pozwalający na monitorowanie procesu technologicznego w czasie rzeczywistym. Zapewnia on dostęp i wizualizację danych w odniesieniu zarówno do samej produkcji jak i infrastruktury technicznej. Jest przy tym możliwy nadzór nie tylko nad całą linią ale i pojedynczymi urządzeniami - serwonapęd, sterownik programowalny, falownik, konwerter transmisji, czujnik procesowy itp. Dane zebrane z procesu są przetwarzane przez zaawansowane narzędzia informatyczne. Dedykowany interfejs po stronie użytkownika pozwala na sprawne zarządzanie danymi.

ELPLC Smart Factory to system powstały zgodnie z założeniami podejścia Industry 4.0 - IoT, Big Data, Cloud computing, Connectivity, Augmented Reality, Predictive maintenance itd. Wszystko to przekłada się na optymalizację produkcji, zwiększenie wydajności, poprawę jakości, wydłużenie trwałości maszyn, a co za tym idzie, korzyści finansowe dla fabryki.
Cztery główne moduły funkcjonalne
Firma ELPLC S.A., tworząc system ELPLC Smart Factory, wykorzystała swoje bogate doświadczenia w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych. Szereg licznych aplikacji wdrożeniowych, pozwolił opracować praktyczne narzędzie do zarządzania produkcją zgodnie ze standardami Industry 4.0, przy możliwości pełnego śledzenia i identyfikowalności produktu. ELPLC Smart Factory to narzędzie stworzone z myślą o menedżerach fabryk oraz szefach produkcji i utrzymania ruchu.

ELPLC Smart Factory jest rozwiązaniem bazującym na czterech głównych modułach funkcjonalnych – zbierania danych, podglądu aktualnego stanu linii, diagnostyki i analizy danych historycznych oraz analizy wydajności i awaryjności linii. W zależności od konkretnej aplikacji dobiera się sposób obsługi systemu – lokalny (np. panele HMI), zdalny (stacje operatorskie, komputery, WEB), z poziomu urządzeń mobilnych.

Innowacje dla przemysłu motoryzacyjnego
Jednak potencjał firmy ELPLC S.A. jest znacznie większy. Wynika on stąd, że kompetencje i know-how w zakresie projektowania i budowy ciągów technologicznych oraz optymalizacji cykli maszynowych wypracowano w branży motoryzacyjnej. To właśnie na grunt automotive, w ramach fabryk działających na całym świecie, wdrożono szereg rozwiązań przekładających się na skrócenie czasów produkcji, materiału i energii, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów zakładu produkcyjnego.

Możliwość innowacyjnego podejścia do wdrażanych rozwiązań zapewnia własny dział badań i rozwoju. Jest to gwarancją kompetentnej realizacji projektów B+R. Warto tutaj wspomnieć chociażby o innowacji produktowej w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0056/18-00 - „Nowatorski ciąg technologiczny do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych”. Powstałe rozwiązania z powodzeniem będą mogły funkcjonować u wielu międzynarodowych producentów komponentów Tier1. Prace B+R wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację nr 14, dotyczącą automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych przynoszą już konkretne rezultaty. Są nimi opracowane urządzenia takie jak: tester charakterystyki siły tłumienia dla amortyzatorów oraz sprężyn gazowych, stacja do napełniania gazem i zamykania amortyzatorów oraz stacja do napełniania gazem i zamykania sprężyn gazowych..

Stacja testu charakterystyki siły tłumienia
W stacji testu charakterystyki siły tłumienia firma ELPLC S.A. przewidziano innowacyjne rozwiązanie w postaci liniowego napędu elektromagnetycznego do poruszania efektorem testującym. Tym sposobem ograniczymy błąd pomiarowy do wartości zaledwie ok. 1,5%. Dla porównania przy obecnych technologiach wartości te sięgają 10%. Oprócz tego trzeba mieć na uwadze możliwość skrócenia cyklu produkcyjnego o 5% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

Stacja napełniania gazem i zamykania
Dużą innowacją w przypadku stacji napełniania gazem i zamykania będzie zintegrowanie dwóch procesów w jednym miejscu. Spowoduje to ponad 50% oszczędności czasu cyklu. Zamiast dwóch operacji, realizowanych przeważnie na dwóch maszynach: zamykania wstępnego z napełnieniem gazem oraz zamykania finalnego, wszystko zrealizuje się w jednym ruchu. Dostępność ciągłego wykresu wartości siły ułatwi analizę danych i kontrolę jakości procesu.

Całość linii technologicznej jest projektowana i budowana w oparciu o cztery założenia: uniwersalność i modułowość, skalowalność i kompaktowość, wysoka dokładność pomiaru błędów oraz skrócenie czasu cyklu montażowego w stosunku do standardowych rozwiązań. Warto również podkreślić pełną kompatybilność linii z systemem ELPLC Smart Factory, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych rozwiązań w ramach Industry 4.0.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

TRAZMET Lager Technik Sp. z o.o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
IPS Europe Sp. z o.o.
Februko Sp. z .o.o.
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.