Współpraca polegać będzie na wsparciu fabryki w procesie dydaktycznym uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik mechatronik.

Wsparcie będzie realizowane między innymi poprzez: organizację wizyt zawodoznawczych dla uczniów, dodatkowe szkolenia na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach, wsparcie szkoły w modyfikacji programów nauczania oraz stworzenie możliwości zatrudnienia w ramach umowy o pracę po ukończeniu szkoły. Dzięki umowie podpisanej przez prezesa fabryki Dariusza Mikołajczaka, dyrektor szkoły Iwonę Hnatiuk oraz wiceprezydent Wałbrzycha Sylwię Bielawską oficjalna współpraca między Toyotą a szkołą w wyżej wymienionym zakresie rozpoczyna się w październiku.

- Zawody automatyka i mechatronika to zawody przyszłości. My również będziemy potrzebować coraz więcej pracowników, którzy rozumieją zasady działania układów mechatronicznych i potrafią programować oraz modyfikować funkcjonalność maszyn i robotów i łączyć je w systemy - podkreśla prezes fabryki Toyoty Dariusz Mikołajczak. - Chcemy, aby nasi uczniowie odbywali praktykę w nowoczesnym zakładzie pracy i mieli styczność z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi na rynku. Umowa z Toyotą pozwala na stały kontakt uczniów z praktyczną stroną nauki zawodu, na czym nam szczególnie zależy - dodaje dyrektor szkoły Iwona Hnatiuk.

Wsparcie w procesie edukacyjnym mechatroników to kolejny element współpracy pomiędzy fabryką a szkołą. Od początku naszego funkcjonowania Toyota przekazuje silniki i skrzynie biegów, które służą uczniom szkoły jako pomoce dydaktyczne. Do tej pory firma przekazała na ten cel kilkadziesiąt produktów. W 1999 roku Toyota przekazała szkole obrabiarkę - maszynę sterowaną numerycznie, w 2009 Toyotę Avensis oraz w 2015 roku Toyotę Aygo, które wcześniej wykorzystywane były do celów testowych. Co roku kilku uczniów III klasy technikum w zawodzie technik mechatronik ma możliwość odbywania praktyki zawodowej, m.in. w Dziale Utrzymania Ruchu, podczas której poznają oni nowoczesne technologie produkcji w przemyśle motoryzacyjnym oraz biorą czynny udział w rozwiązywaniu realnych problemów powstających na liniach produkcyjnych. Dodatkowo od 2017 roku uczniowie kierunku architektury krajobrazu w ramach zajęć praktycznych projektują przestrzenie zielone dla organizacji non-profit zgłaszających swoje pomysły do dofinansowania w konkursie grantowym Funduszu Toyoty. Dzięki temu mają oni możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w szkole oraz realizacji rzeczywistego projektu zagospodarowania przestrzeni zielonej.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. K.
Lüttgens Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Hicron Sp. z o.o.
KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
CAMdivision Sp. z o.o.
ARENA COMET SCS Polska Sp. z o.o.