Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
Volkswagen Poznań, mając na uwadze redukcję emisji dwutlenku węgla, a także patrząc szerzej na kwestie ochrony środowiska, od lat wdraża projekty mające na celu zmniejszenie oddziaływania zakładów produkcyjnych firmy na otoczenie.

Realizując te założenia, Volkswagen Poznań na terenie zakładu we Wrześni zakończył właśnie II etap budowy farmy fotowoltaicznej. Dziś nastąpiło uroczyste uruchomienie instalacji.
Wszystkie fabryki Volkswagen Poznań zasilane są w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, dostarczaną do tej pory przez zewnętrznych dostawców. Jednak jeszcze w roku 2022 poczyniono krok w kierunku samodzielnego wytwarzania zielonej energii elektrycznej i rozpoczęto na terenie zakładu we Wrześni budowę farmy fotowoltaicznej. W pierwszym etapie budowy, na obszarze ok. 4 ha, zbudowano instalację fotowoltaiczną pozyskującą energię elektryczną o mocy 2 MW. Etap ten zamknięto i tę część instalacji uruchomiono wiosną roku 2023.

Dziś, po zakończeniu drugiego, znacząco większego etapu budowy, nastąpiło uruchomienie instalacji. Na terenach należących do wrzesińskiej fabryki Volkswagen Poznań, na całkowitym obszarze 22 ha (etap I i II łącznie), z pełną mocą pracuje teraz blisko 25 000 paneli fotowoltaicznych dostarczających energię elektryczną o mocy 15,2 MW. Oznacza to, że w optymalnych warunkach pogodowych, przy pełnym nasłonecznieniu, fabryka we Wrześni będzie w pełni samowystarczalna pod względem energii elektrycznej.

„Od lat konsekwentnie dążymy do tego, by spółka Volkswagen Poznań stała się w pełni neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Farma fotowoltaiczna, którą oddajemy dzisiaj do użytku to tylko jeden z kluczowych elementów tego procesu. Na tym jednak nie poprzestajemy. Kolejnym etapem będzie budowa dalszych 3MW instalacji na ziemi oraz 6,5 MW instalacji dachowej. Fabryka we Wrześni ma szczególnie sprzyjające warunki techniczne, a znaczna powierzchnia zakładu pozwala nam na dalszą dywersyfikację źródeł pozyskania energii. W tym celu rozpoczęliśmy proces administracyjny na budowę turbin wiatrowych. Inwestycje te pozwolą nam realizować strategię dekarbonizacji i ustabilizują ceny energii w przyszłości.”– podkreśla dr Thomas Kreuzinger-Janik, dyrektor zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni.

Inwestorem i głównym wykonawcą instalacji jest firma Quanta Energy S.A., której przedstawiciele uczestniczyli dziś w uroczystym uruchomieniu farmy.

„Jesteśmy dumni ze współpracy z koncernem Volkswagen przy tym ambitnym projekcie. Zbudowaliśmy jedną z największych instalacji przyzakładowych w Europie. Inicjatywa ta wpisuje się w szerszy kontekst transformacji energetycznej w branży motoryzacyjnej. Nasza współpraca nie tylko przyczyni się do redukcji śladu węglowego, ale także znacznie obniży koszty energii dla naszego partnera” – mówi Piotr Grzybczak, prezes Quanta Energy S.A.

Tereny zielone zakładu we Wrześni pozwoliły nie tylko na budowę farmy fotowoltaicznej, ale są również bezpiecznym schronieniem i domem dla wielu pokoleń pszczelich rodzin z pasieki ustawionej na przylegających do fabryki łąkach. Pasieka to kolejny, funkcjonujący już od roku 2018 przykład działań Volkswagen Poznań na rzecz bioróżnorodności i ochrony środowiska naturalnego.
0
Udostępniono
MotoSolutions
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Deltax Programming Sp. z o.o.
Impel Group
Nifco Poland Sp. z o.o.
SAFECHEM Europe GmbH
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
QualityHUB24