Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
14 maja 2024 r., zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej spółki wniosku w sprawie podziału zysku spółki za rok 2023.

Zarząd rekomenduje podział zysku za rok 2023, który wyniósł 284 352 648,50 zł, w następujący sposób:

  1. kwotę 142 168 325,00 zł  przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 10,30 zł na jedną akcję, ustalając dzień 20 września 2024 r. jako dzień nabycia praw do dywidendyoraz dzień 18 grudnia 2024 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki;
  2. 2. kwotę 142 184 323,50 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

HQ Plastics
WOLMOT Sp. z o.o.
Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
 C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.