Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Galvanopartners
Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, w I kwartale 2023 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 932,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r.

Zysk EBIT w I kwartale br. osiągnął poziom 145,2 mln zł (+244,9%) w porównaniu do 42,1 mln zł rok wcześniej, a zysk netto był na poziomie 122 mln zł (+241,7%) w porównaniu z 35,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Uzyskane wyniki mają charakter nadzwyczajny.

- Nasze wyniki są przede wszystkim rezultatem wyższych cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Zrealizowane ceny odzwierciedlają wpływ wzrostu kosztów surowców i energii w listopadzie i grudniu 2022 r. (spowodowanych czynnikami inflacyjnymi), które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2023 r.

Jednocześnie chcemy jednak zaznaczyć, że nadal funkcjonujemy w bardzo zmiennych warunkach i oceniamy wypracowane w I kwartale rezultaty jako nadzwyczajne. Dlatego poziom marży osiągniętej w I kwartale nie powinien być źródłem prognoz wyników w kolejnych okresach i całym roku 2023. W następnych miesiącach roku ciągle będziemy musieli się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, takimi jak: presja inflacyjna na branżę i całą gospodarkę, podwyższony poziom niepewności rynkowej, rosnące koszty pracy oraz ewentualne dalsze pogorszenie się nastrojów konsumenckich. Dodatkowo koszty transportu nadal utrzymują się na wysokim poziomie - mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w I kwartale 2023 r. wygenerowała przychody w kwocie 861,3 mln zł, co oznacza, że były one wyższe o 22,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych zmniejszyła się o 22,7% do 70,9 mln zł.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Bodycote Polska Sp. z o.o.
EFAFLEX Polska Sp. z o.o.
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
HQ Plastics
METCHEM Sp. z o.o.
Etyfol